280 I 2023. CERT SAU IERT ? [Iacov 4.1 I Iacov 3.6 I 1 Samuel 1.9–18] 07 Octombrie 2023

280 I 2023. CERT SAU IERT ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 4 : 1 I Iacov 3 : 6 I I Samuel 1 : 9 – 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Octombrie 2023 I

În viață eu ce fac mai des, cert sau iert ? O altă întrebare este : „De unde vin … certurile … ?” (Iacov 4 : 1) Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom face o introducere a unui studiu Biblic despre conflicte.

Apostolul Iacov care era un bun cunoscător al naturii umane a scris această observație :

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”. (Iacov 3 : 6)

De la limba care este asemena unui chibrit aprins (sau a unui foc) se poate produce incendiul (cearta fiind asemenea unui foc) dacă vorbitorul i se adresează cuiva care deja este asemenea unui butoi cu benzină. Ceea ce este important este ca eu să fiu asemenea unui pahar cu apă în care chibritul celui pornit pe ceartă se va stinge.


Dar pot fi așa ? Da, prin puterea Lui Dumnezeu !


Astăzi vom lua un studiu de caz și anume ce s-a întâmplat la un moment dat în Cortul Întâlnirii care mai era numit și Templul Domnului.

În I Samuel 1 : 9 – 18 scrie că :

Ana s-a sculat, după ce au mâncat şi au băut ei la Silo. Preotul Eli şedea pe un scaun, lângă unul din uşorii Templului Domnului.

Şi Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât şi plângea. Ea a făcut o juruinţă şi a zis : „Doamne Dumnezeul oştirilor !

Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui.”

Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată şi i-a zis : „Până când vei fi beată ? Du-te de te trezeşte !”

Ana a răspuns : „Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei, şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare ; ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului.

Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere şi supărare m-a făcut să vorbesc până acum.”

Eli a luat din nou cuvântul şi a zis : „Du-te în pace, şi Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o !”

Ea a zis : „Să capete roaba ta trecere înaintea ta !” Şi femeia a plecat. A mâncat, şi faţa ei n-a mai fost aceeaşi”. (I Samuel 1 : 9 – 18)


Din acest pasaj Biblic, putem observa trei aspecte :
1. „Chibritul aprins” poate fi o comparație făută pentru Eli care practic a provocat-o la ceartă pe Ana prin afirmațiile lui …
2. „Paharul cu apă”, prin care o putem simboliza pe Ana deoarece prin răspunsul ei blând, a stins un potențial conflict.
3. „Butoiul cu benzină” care explodează când cineva pune chibritul aprins, deoarece noi știm că aceasta este manifestarea unui om firesc în momentul în care îi sunt adresate astfel de cuvinte.


Cearta este apanajul omului care stă și privește (și câte lucruri avem de văzut) în timp ce altul care este în aceeași Biserică, stăruiește în rugăciune.

După timpul petrecut la Biserică unul pleacă acasă liniștit, știind că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea în timp ce pe altul abia îl domolești din cauza stării lui interioare, iar venirea la Casa Domnului nu îl schimbă cu nimic !


Eu de felul meu, cert sau iert ?!


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu un fiu al păcii ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :