263. SELECTEAZĂ CORECT 59. PRESUPUSELE INTENȚII RELE [Geneza 21.25-26 I Geneza 20.1-3 și v. 9–11 I Geneza 12.10-20]

263. SELECTEAZĂ CORECT 59. PRESUPUSELE INTENȚII RELE

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 21 : 25 – 26 I Geneza 20 : 1 – 3 și 9 – 11 I Geneza 12 : 10 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Septembrie 2022 I

Vom continua studiul despre punctele slabe ale psihicului uman, amintind un subiect extrem de delicat și anume cel al presupuselor intenții rele.

Omul care gândește așa despre alții în mod constant, de fapt își întreține în minte bănuielile rele (iar despre acest subiect apostolul Pavel are o părere extrem de tranșantă ; a se vedea I Timotei 6 : 3 – 5).


Rămânem cu Meditațiile din Cuvânt tot la Geneza 21, pornind în demersul nostru de la versetele 25 – 26 unde scrie că (deși Abimelec și-a arătat anterior buna credință) :

„ … Avraam a băgat vină lui Abimelec pentru o fântână de apă, pe care puseseră mâna cu sila robii lui Abimelec. Abimelec a răspuns :

  1. Nu ştiu cine a făcut lucrul acesta ;
  2. nici tu nu mi-ai dat de ştire şi
  3. nici eu nu aflu decât azi.”

Scrie clar că Avraam l-a învinuit („Avraam a băgat vină lui Abimelec pentru o fântână de apă”), dar Abimelec s-a disculpat („Nu ştiu cine a făcut lucrul acesta ; nici tu nu mi-ai dat de ştire şi nici eu nu aflu decât azi”), el fiind nevinovat de ceea ce-a fost acuzat !


Dar așa se manifestă bănuiala rea. Avraam l-a judecat greșit pe Abimelec și este foarte probabil că l-a bănuit de intenții rele (cum se mai spune azi). Adică să presupui că doar se face că îți este prieten dar în realitate este un fel de „Iuda Iscarioteanul” care îți „coace” el ceva în ascuns.

Dar dacă citim ce scrie și în Geneza, capitolul 20, putem înțelege că omul care trăiește pe baza unor presupuneri eronate poate să intre în mari probleme (acesta este cazul lui Avraam).


În Geneza 20 : 1 – 3 scrie că :

Avraam a plecat de acolo în ţara de miazăzi, s-a aşezat între Cades şi Şur şi a locuit ca străin în Gherar. Avraam zicea despre Sara, nevasta sa : „Este sora mea !”

  • S-a temut să spună că este nevasta sa,
  • ca să nu-l omoare oamenii din cetate, din pricina ei [de fapt Avraam nu a spus adevărul, dar adevărata lui problemă era frica de moarte].

Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis : „Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”

O parte din ceea ce s-a petrecut în continuare este notat în Geneza 20 : 9 – 11, unde este scrie că :

Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis : „Ce ne-ai făcut ? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare ?

Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute.” Şi Abimelec a zis lui Avraam : „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta ?” Avraam a răspuns : „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în ţara aceasta şi că au să mă omoare din pricina nevestei mele”.


Și ca să întărim afirmația că Avraam avea o problemă cu bănuielile rele, vom aminti o altă situație din viața lui Avraam din care putem observa cum pornind de la un adevăr (frumusețea Saraiei), s-a ajuns la o presupunere greșită, pe care s-a construit alta și altacare de fapt erau doar bănuieli rele, doar suspiciuni din mintea lui Avram, care au fost infirmate de realitate și de Harul Lui Dumnezeu !

În Geneza 12 : 10 – 20 scrie că :

A venit însă o foamete în ţară ; şi Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo ; căci era mare foamete în ţară.

Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai : „Iată, ştiu că eşti o femeie frumoasă la faţă.

  • Când te vor vedea egiptenii, vor zice : „Aceasta este nevasta lui !”
  • Şi pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.
  • Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, şi sufletul meu să trăiască datorită ţie.”

Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbaşii cei mai de frunte ai lui faraon au văzut-o şi ei, şi au lăudat-o la faraon ; şi femeia a fost adusă în casa lui faraon.

Pe Avram l-a primit bine din pricina ei ; şi Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon şi casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai.

Atunci faraon a chemat pe Avram şi i-a zis : „Ce mi-ai făcut ? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta ? De ce ai zis : „Este sora mea” şi am luat-o astfel de nevastă ?

Acum, iată-ţi nevasta ; ia-o şi pleacă !” Şi faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa şi tot ce avea”.


Adevărul a fost confirmat (faptul că Sarai era foarte prezentabilă), dar bănuielile rele pe care le avea Avram, au fost dovedite ca neadevărate.


Iar lucrurile au decurs cu totul altfel decât după scenariile din mintea lui Avram … deoarece Dumnezeu a intervenit ! Era ceva ce se pare că Avram nu a luat în calcul !

Și anume faptul că Dumnezeu ne cunoaște slăbiciunile și în bunătatea Lui ne vine în ajutor, deoarece EL ne înțelege ! Dar este clar că faraon a rămas cu o părere nu foarte bună despre Avram, din cauza faptului că a acționat pe baza unor presupuneri greșite.

Probabil că Avraam credea că majoritatea oamenilor din Egipt sunt de rea credință, ceea ce s-a dovedit că nu era așa. Iar Avraam și-a menținut modul de gândire bănuitor și extrem de circumspect și față de Abimelec, un om care era dintr-o altă țară !


Întrebarea este :

Nu cumva și eu am o problemă cu falsele presupuneri ? Nu cumva hrănesc și eu în mintea mea și în inima mea tot felul de bănuieli rele cu privire la x sau la y care sigur nu sunt ei cu adevărat cum doar par a fi ?!

Se poate ca în trecut să fi avut vreo experiență neplăcută cu vreun Iuda Iscarioteanu care m-a înșelat, dar totuși să îi bănuiesc de rea credință pe toți oamenii pe care îi întâlnesc de acum înainte și să cred că sigur și ei sunt din neamul lui Iuda Iscarioteanul … este deja ceva foarte grav !


De aceea, să ÎL rog pe Dumnezeu, ca în Numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt să mă ajute să îmi schimb direcția privirii de la ceilați spre mine și spre relația mea cu Dumnezeu !

Iar pentru cel ce caută să mai urce o treaptă, în apropierea lui de Dumnezeu, în Psalmul 121 (care reamintim este o Cântare a treptelor), în primele două versete este pusă o întrebarea și este dat și răspunsul : „De unde-mi va veni ajutorul ? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul”.

Doamne ajută la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :