260. SELECTEAZĂ CORECT 56. NU VORBI CU SATANA ! [Geneza 3.1-6 I Ieremia 5.22 I Geneza 21.8–10]

260. SELECTEAZĂ CORECT 56. NU VORBI CU SATANA !

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 3 : 1 – 6, Ieremia 5 : 22 și Geneza 21 : 8 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Septembrie 2022 I

În Geneza 3 : 1 – 6, în puține cuvinte este descris scurtul dialog dintre Satana și femeie. Ea încă nu avea nume și poate a fost așa tocmai pentru a ne face să înțelegem că oricare om poate va fi și chiar este zi de zi în aceeași situație cu a Evei !

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii : „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat : „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”

Femeia a răspuns şarpelui : „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis : „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”

Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat ; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el”.


După un extrem de scurt dialog cu Satana, a urmat dezastrul !

Să nu crezi că în cazul tău va fi altfel dacă vei intra într-un astfel de dialog la care cel rău te va provoca … prin stările tale interioare, de nervi, de supărare, de nemulțumire etc. care se văd de departe !

Păstrează-ți sufletul curat și „încarcă-te” de Dumnezeu prin citirea Bibliei, prin rugăciune și fă ce-ți cere Dumnezeu să faci !

Gândul despre care poate spun eu : „Doar mi-a trecut prin minte !” Dar dacă a trecut, de unde a venit și cu ce scop a trecut pe la mine ? În loc de-a face doar o simplă constatare ar trebui să-mi pun și câteva întrebări iar în al doilea rând, gândului venit la mine să-i cer „buletinul de identitate”. Să văd cine este de fapt.

În Ioan 13 : 2 scrie :

În timpul Cinei … diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă …” (pe Domnul Isus).

Iuda era o casă fără stăpân … deoarece Iuda nu era stăpân pe sine, nu a lucrat la construirea unui caracter frumos, iar aceasta se vedea clar, (deoarece el se cam ocupa tot de alții), de aceea a și fost el ținta celui rău !

În Luca 16 : 10 sunt notate cuvintele Domnului Isus care a spus :

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”.


Lucrurile mici, amănuntele de multe ori sunt adevărații munți, iar ce ni se pare nouă că este ceva foarte mare, poate fi o problemă lipsită de importanță.


Cel rău îți vrea răul ! Pentru aceasta va încerca să-ți trimită gândurile lui, va încerca să te facă să spui ce nu trebuie despre el etc. Doar dacă Isus este în mine și trăiește prin mine, voi avea o victorie constantă în această luptă, prin puterea Duhului Sfânt și Dumnezeu mă ajută la aceasta !


Dar contează foarte mult să nu intru în vorbă cu Satana ! De ce ai intra în dialog cu cel rău ?


Există oameni care la nervi spun tot felul de cuvinte împotriva celui rău. Așa ceva nu găsim scris în Biblie să fi făcut vreun simplu pământean. Duhurilor necurate după ce le legăm, le poruncim în Numele Domnului Isus să plece, dar nu discutăm cu ele !

Poate că de cele mai multe ori cuvintele adresate Celui rău îl au ca inițiator tot pe el. Dar un credincios care-și va descărca năduful pe Cel rău face o greșeală, deoarece printr-o astfel de comportare iese din voia Lui Dumnezeu și iese de sub voia și protecția Lui Dumnezeu și va plăti pentru această comunicare greșită …


Am observat în viață două extreme care țin de lumea întunericului la granița căreia trăiesc unii credincioși și nu înțeleg de ce nu pleacă de acolo, ci trăiesc tot aproape de întuneric, de cel rău.

O extremă este ca omul în loc să-și recunoască păcatul să facă exact ce-a făcut Eva după cădere : dă vina pe cel rău.

Dar o altă extremă este descărcarea pe cel rău și aici ne referim direct la Satana, la comandant nu la un duh oarecare. La nervi, la mânie omul intră într-un astfel de dialog necurat pentru care va plăti !


Nu se face așa ceva ! Nu intra în astfel de curse ale celui rău, deoarece vei plăti pentru că te-ai folosit de armele celui rău, ca să lupți (chipurile) cu cel rău ! Iar aici nu vom intra în detalii pentru a nu da idei rele !

Vom spune doar că planta seriozității nu va crește în sufletul celui care se joacă cu păcatul fiind sigur că … cu el nu-i va merge ! Păcatul are mii de ani !


De aceea, în toate domeniile vieții, eu aleg să nu trec peste limitele puse de Dumnezeu, chiar dacă par a fi foarte mici !

În Ieremia 5 : 22, sunt notate cuvintele Lui Dumnezeu :

Eu am pus mării ca

  • hotar nisipul,
  • hotar veşnic pe care nu trebuie să-l treacă.
  • Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi sunt neputincioase ; urlă, dar nu-l trec”.

Și eu decid să fiu foarte atent la „nisipul” Lui Dumnezeu, la granițele din lumea spirituală pe care nu le voi trece, iar pentru aceasta voi fi atent la lucrurile aparent neînsemnate prin care cel rău ar vrea să-mi aducă o cădere în păcat !

Ce poate fi un „fir de nisip” ? O frază auzită, nefiltrată și pusă în practică. Evei, Satana i-a spus doar atât : „veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” (Geneza 3 : 5)

Altfel spus :

Dacă ai cunoaște, ai fi ca Dumnezeu, iar pentru a cunoaște treci peste bariera, peste limitarea pusă de Dumnezeu”.

Șarpele a amăgit-o pe Eva și prin faptul că nu numai că nu i-a spus adevărul (și de fapt după aceea Eva a realizat că lucrurile nu stăteau deloc cum a spus el), ci de fapt totul era exact invers.

După căderea în păcat nu au mai fost nici măcar pe departe la nivelul la care erau înainte de-a păcătui (în privința cunoașterii).


De fapt, cel rău a transmis mesajul : „NU fă ce îți spune Dumnezeu, ci ascultă-mă pe mine !


În Geneza 21 : 8 – 10 scrie despre Isaac :

Copilul s-a făcut mare şi a fost înţărcat. Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat Isaac.

Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam, egipteanca Agar. Şi a zis lui Avraam : „Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei ; căci fiul roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” …”.

Așa este și azi, exact când ai o zi de mare bucurie, (un eveniment în familie) … se găsește cineva care să vrea să îți strice ziua ! De ce se găsește ? Deoarece îl caută cel rău pentru a-i da de lucru.

În încheiere reamintim sfatul care a mai fost dat. În fiecare zi cere protecția Lui Dumnezeu, pentru a nu avea parte de evenimente neplăcute, inutile.


Rugăciunea Tatăl Nostru este o rugăciune extraordinar de eficientă, deoarece Domnul Isus a spus-o. De aceea, roagă-te în fiecare dimineață măcar ultima parte din Rugăciunea Tatăl Nostru, căruia să-I spui :

„ … şi nu mă duce nici azi în ispită, ci izbăveşte-mă de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :