231 I 2023. PE VOI ÎNȘIVĂ ÎNCERCAȚI-VĂ II. AUTOEXAMINAREA [2 Corinteni 13.5 I Isaia 33.11 I Evrei 6.7–8]

231 I 2023. PE VOI ÎNȘIVĂ ÎNCERCAȚI-VĂ II. AUTOEXAMINAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 13 : 5 I Isaia 33 : 11 I Evrei 6 : 7 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 August 2023 I

În II Corinteni 13 : 5, apostolul Pavel s-a referit la o autotestare care este strict necesară pe calea pocăinței. Credincioșilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris :

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi ? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi”.

Prin credință noi știm că Domnul Isus locuiește în inima noastră. Acesta este un al nouăsprezecelea beneficiu al trăirii prin credință dar în urma examinării propriei conștiințe pot constata dacă trăirea mea corespunde voiei Lui Dumnezeu sau dacă nu primesc aprobarea Lui Dumnezeu.


În Vechiul Testament, Asirienilor care devastau țara la un moment dat, Dumnezeu le-a vorbit prin proorocul Isaia astfel :

Aţi zămislit fân şi naşteţi paie de mirişte ; suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este un foc care pe voi înşivă vă va arde de tot”. (Isaia 33 : 11)

Omul produce paie după ce s-a alimentat cu fân ? Așa scrie, dar aceste lucruri trebuie să fie înțelese punct de vedere spiritual deoarece din punct de vedere fizic noi știm că omul nu se hrănește cu fân și nu naște paie. La ce se referă versetul din Isaia 33 : 11 ? Examinând producția unui ogor constați ce-a fost semănat .


Credinciosului care face voia Lui Dumnezeu, tot prin Isaia, Domnul i-a făcut această promisiune :

Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale ; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă”. (Isaia 58 : 11)


Credinciosul este comparat cu o grădină, iar o grădină poate produce și fân și paie și tot felul de plante bune sau rele. Producția finală a unui ogor depinde de ce s-a semănat acolo, iar pentru om depinde de hrana pe care o consumă din punct de vedere spiritual persoana respectivă.

Dar în funcție de semințele sădite va fi și producția grădinii respective și examinând recolta unui ogor pot constata ce s-a semănat acolo.

Și în Evrei 6 : 7 – 8 credincioșii sunt comparați cu un ogor care produce ce vrea el, iar omul este asemenea pământului care din firea lui este tentat să producă buruieni, adică să facă răul, deoarece omul prin natura lui pământească va produce faptele firii (a se vedea Galateni 5 : 19 – 21.

Iar în prima parte a listei faptelor firii pământești se află : „preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea” etc.).


Dar creștinul în care este Domnul Isus va produce roada Duhului Sfânt care constă în : „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia … ” (a se vedea Galateni 5 : 22 – 23)


Când mă autoexaminez ce văd în mine ? Duh sau fire ?

Este în mine Domnul Isus cu adevărat iar viața mea este asemenea vieții Lui sau trăirea mea lasă mult de dorit din punct de vedere spiritual ?


Doamne Isuse, ajută-mă să trec chiar de acum la schimbarea vieții mele în bine. Dă-mi voința să îmi pun din nou un mai mare accent pe Cuvântul Tău, pe milostenie, rugăciune și post. Și fie ca viața mea să fie o binecuvântare pentru Tine și pentru cei din jurul meu prin puterea Duhului Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :