210. SELECTEAZĂ CORECT 6. CONSEMNUL SAU RĂMÂI CREDINCIOS ! [Geneza 2.15-17]

210. SELECTEAZĂ CORECT 6. CONSEMNUL SAU RĂMÂI CREDINCIOS !

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 2 : 15 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Iulie 2022 I

Azi vom aminti o altă alegere. Hotărârea de-a face ceea ce Dumnezeu îmi cere numai mie să fac deși din punctul meu de vedere acel ceva pe care trebuie să îl fac zi de zi … este lipsit de sens !

Ne referim la ceva ce-ar putea fi numit a fi un consemn :

Totalitatea îndatoririlor pe care le are un militar în serviciul de pază sau de securitate. ♦ Ordin, dispoziție”. (DEX, 2009)

În Luca 16 : 10 scrie clar :

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”.

Aici este notată cerința Divină dar o altă parte a acestui adevăr este faptul că Dumnezeu îl răsplătește pe cel ce-I este credincios !

Dar de puterea, binecuvântarea (și oricât de greu ar părea de crezut) chiar și de Harul Lui Dumnezeu va beneficia cel ce respectă consemnul pe care Dumnezeu i l-a dat !


Reamintim că în Geneza 2 : 15 – 17 găsim notate și „sarcinile de serviciu” pe care le avea Adam :

Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca
1. s-o lucreze şi
2. s-o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta :
3. „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină ; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”

Noi știm aceste lucruri, dar este probabil că Adam să se fi întrebat :

1. Grădina trebuie să fie lucrată (săpată, semănată etc.). „Dar de ce să lucrez toată grădina având în vedere că sunt numai eu singur ?” Și dacă analizăm locația Grădinii Edenului (care se afla undeva în zona Irakului de azi) reiese că era foarte mult de lucru, deoarece Grădina Edenului ocupa o suprafață foarte mare (se pare că avea suprafața unei țări). Ce rost atâta lucru pentru un singur om ? Cum îmi spunea cineva demult : „Nu poți să mănânci cu două guri !”

2. Grădina trebuia să fie păzită. Iar pentru a o păzi trebuia ca Adam să meargă din loc în loc, pe toată întinderea grădinii pentru o putea supraveghea … Dar de cine să o păzească ? Cine ar fi putut încerca să fure ceva din ea ? Era doar un singur om, doar Adam trăia pe întregul pământ !

3. „din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci”. Și ce folos mai era de acest pom dacă nimeni nu-i consuma fructele ?

Erau întrebări fără răspuns, exact cum avem și noi în unele domenii în care ni se cere să-I rămânem credincioși Lui Dumnezeu, făcând același lucru, zi de zi, ani de zile, deși nu înțelegem deloc ce rost au toate acestea ?!


Să mai observăm un exemplu de consemn din Biblie. În Exod 25 : 23 – 24, Moise a notat cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus :

Să faci o masă de lemn de salcâm ; lungimea ei să fie de doi coţi, lăţimea de un cot, şi înălţimea de un cot şi jumătate. S-o poleieşti cu aur curat şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur”.

Masa pe care era pusă mâncarea pentru Dumnezeu trebuia să fie acoperită cu aur. Dumnezeu a decis din ce material să fie făcută, cu ce să fie acoperită şi totuşi deşi darul era adus … Dumnezeu nu mânca pâinile care ÎI erau oferite ! Atunci de ce a cerut de mâncare de la om ? Preotul însărcinat cu această activitate putea să se întrebe după un timp (după mai multe zile, luni sau ani etc.) :

Ce rost are să fac atâta efort ? Pregătesc pâinile (iar aceasta înseamnă costuri în bani, timp etc.) şi Cel pentru care le fac nu mănâncă din ele ! Atunci la ce bun ?


Un alt consemn a fost în cazul lui Samson. În Judecători 16 : 17 este notat momentul în care el și-a dezvăluit consemnul și totul de atunci i s-a schimbat în rău :

Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi şi aş fi ca orice alt om.

Dar ce legătură avea tunsul părului cu puterea ? Aparent nu avea nicio legătură, dar puterea venea dacă Samson respecta ce i s-a cerut să facă și dacă își potrivea viața după voia Lui Dumnezeu.


Un alt exemplu de consemn este în II Împărați 9 : 1 – 3 unde scrie că :

Prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor şi i-a zis : „Încinge-ţi mijlocul, ia cu tine sticluţa aceasta cu untdelemn şi du-te la Ramot în Galaad. Când vei ajunge acolo, să cauţi să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi.

Să te duci să-l ridici din mijlocul fraţilor săi şi să-l aduci într-o odaie deoparte. Să iei sticluţa cu untdelemn, să-l torni pe capul lui şi să zici : „Aşa zice Domnul : „Te ung împărat al lui Israel !” Apoi să deschizi uşa şi să fugi fără să te opreşti.”

Și Elisei nu i-a dat alte explicații !


Un alt exemplu de consemn, de lucru care este de neînțeles a fost botezul în apă al Domnului Isus. În Matei 3 : 13 – 15 scrie că :

Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?”

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat”.

Din punctul de vedere al lui Ioan Botezătorul, lucrurile stăteau exact invers. El avea nevoie să fie botezat de Domnul Isus și totuși nu s-a făcut așa … s-a făcut cum a vrut Domnul Isus !


Poate și tu ai un consemn, un anumit lucru pe care ști că trebuie să îl faci și ți se pare că totul este lipsit de sens. Rămâi credincios Lui Dumnezeu în ceea ce ți se cere să faci, indiferent de cât de inutil ți se pare a fi totul !

Poate mai mult decât ce faci, contează faptul că ÎL asculți pe Dumnezeu !


Dumnezeu să te ajute să-I rămâi credincios și să mă ajute să-I rămân credincios Lui Dumnezeu în ceea ce-mi cere să fac ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :