208. SELECTEAZĂ CORECT 4. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU [Geneza 3.1-6, 13 I Osea 6.3]

208. SELECTEAZĂ CORECT 4. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 3 : 1 – 6 și Osea 6 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Iulie 2022 I

În viață zi de zi facem alegeri, care au rezultate : fie pozitive, fie negative. Vom analiza diferite situații de caz din Biblie pentru a înțelege cum se „fabrică” o alegere.

Dar pentru a putea lua decizii bune contează foarte mult, să nu am doar o cunoaștere teoretică ci să îmi fac timp pentru cunoașterea tot mai profundă a Lui Dumnezeu, a Cuvântului Lui Dumnezeu precum și trăirea conform voiei Lui Dumnezeu.

În Geneza 3 : 1 – 6 și apoi în v. 13 scrie că :

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii : „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat : „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină” ?”

Femeia a răspuns şarpelui : „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis : „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”

Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat ; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el …

Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii : „Ce ai făcut ?” Femeia a răspuns : „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”

La întrebarea Lui Dumnezeu :

Femeia a răspuns : „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.” (Geneza 3 : 13) Eva și-a dat seama imediat după ce-a păcătuit că a fost amăgită, dar era prea târziu !

A amăgi înseamnă :

A induce în mod conștient în eroare, a înșela”. (Dicționarul limbii romîne literare contemporane, 1955 – 1957)

Alegerea greșită a fost făcută acționând pe baza afirmațiilor unui mincinos care a fost crezut ca fiind mai de încredere decât Dumnezeu !

În I Timotei 2 : 14 găsim constatarea aceasta :

Şi nu Adam a fost amăgit ; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii”.

Doar patruzeci și patru de cuvinte a rostit cel rău. Undeva sub treizeci de secunde a fost timpul folosit pentru a-și inocula otrava spirituală, pentru a-și transmite insinuările, dar rezultatul a fost devastator.

A insinua înseamnă :

A strecura cu dibăcie o aluzie, o idee calomnioasă, răutăcioasă. 2. A (se) strecura undeva pe nesimțite ; a (se) infiltra”. (DEX, 2009)

Prin insinuarea că Dumnezeu ar fi altfel decât pare, a fost strecurată în sufletul Evei o otravă care era într-o cantitate mică dar avea o concentrație toxică foarte puternică, fapt care a adus moartea spirituală a primilor doi oameni de pe pământ. Cel rău a început cu îndoiala („Oare ?”) și-a continuat cu siguranța („Hotărât, că nu veţi muri …”).

După o discuție cu „șarpele” vei vedea cu totul altfel, vei privi într-o cu totul altă lumină și dintr-o altă perspectivă chiar și lucrurile de care erai sigur până atunci ! Chiar și un lucru pe care îl știai foarte bine de multă vreme înainte ! De aceea, nu sta de vorbă cu cel rău, nu te deschide la ultimele lui informații !


Care este situația la ora actuală ? Grădina Edenului nu mai există și doar aparent pomul cunoștinței nu mai este (dar de fapt el există în forme mai tehnice în special acolo unde se găsesc „sursele de informare” ale celui rău) dar mai sunt și oamenii și cel rău, iar el nu și-a schimbat preocupările.

În Apocalipsa 12 : 9 scrie că :

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume …”.

Un creștin nu poate fi înșelat dacă veghează, dar noi știm faptul că cel rău își încearcă șansele și cu oamenii credincioși. Pentru ei însă folosește limbajul spiritual, chiar cuvinte sau citate din Biblie.

În Matei 24 : 24 scrie :

Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi ; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi”.

Prin Osea, Dumnezeu a vorbit astfel :

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul !” (Osea 6 : 3)

Ce contează pentru a nu face o alegere greșită ? Exact ca apostolul Pavel să pot să spun : „ştiu în cine am crezut”. (II Timotei 1 : 12)

Iar în Ioan 10 : 14, Domnul Isus a spus :

Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine …”.

De aceea să caut să-l cunosc tot mai mult pe Domnul Isus și să cunosc foarte bine timbrul vocii Domnului Isus, exact cum ne-a spus EL :

Oile Mele ascultă glasul Meu ; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine”. (Ioan 10 : 27) Și tot ce nu este vocea Lui (timbrul vocii Lui) să nu iau în seamă.

Pe Calea Lui Dumnezeu contează mai mult să am o inimă mare, decât să am o minte mare ! Contează cât trăiesc din ceea ce știu, nu doar să cunosc teoretic fără a acționa în mod practic, acolo unde Dumnezeu mă vrea să fiu la un moment dat ca un fel de extensie a Lui, o mână a Lui, o gură a Lui …


În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu bazat fiind pe versetul scris în 1 Ioan 5 : 20.

Tată din Cer, știu că Fiul lui Dumnezeu a venit şi mi-a dat pricepere ca să Te cunosc pe Tine, Cel ce ești adevărat. Şi eu sunt în Tine, Cel ce ești adevărat, adică în Isus Hristos …
Și Îți mulțumesc pentru că mă vei păzi de alegeri greșite și în această zi și toată viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :