192. STĂRILE SUFLETEȘTI 12. CASA REZISTENTĂ LA INCENDIUL MÂNIEI [Romani 13.13-14]

192. STĂRILE SUFLETEȘTI 12. CASA REZISTENTĂ LA INCENDIUL MÂNIEI

I Podcast I Pasaj Biblic : Romani 13 : 13 -14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Iulie 2022 I

Care este „chibritul” care ne dă foc (ne face să ne aprindem de mânie) ? Poate fi un cuvânt nepotrivit auzit, o neascultarea a cuiva față de noi …

Trebuie să iau în considerare că tocmai prin faptul că mă mânii mi se arată că și eu am o problemă iar ceilalți care mă provoacă poate sunt îngăduiți de Dumnezeu, tocmai pentru a-mi dovedi că sunt vulnerabil în domeniul respectiv și că trebuie să fac ceva pentru a nu-mi mai „ieși din fire” !

Vom face o analogie cu lumea construcțiilor și cu modul în care sunt pregătite materialele de construcție pentru a rezista la foc.

În Noul Testament omul este comparat cu o casă (a se vedea Luca 11 : 24 – 26). Ce trebuie să fac dacă „căsuța mea” este de lemn și știu că în caz de incediu pot lua foc foarte ușor ?

Ce trebuie să fac pentru a-mi mări gradul de rezistență la foc (pentru a nu mă mai aprinde de mânie la prima scânteie care-mi iese în cale) ?


Pentru ca o casă să reziste la foc este nevoie :

1. ca atunci când se face construcția să fie folosite materiale care nu pot să ardă (de exemplu piatra),
2. de ignifugarea materialelor care ard (lemnul casei să fie impregnat cu o soluție care să împiedice aprinderea și arderea lui) și
3. de placarea construcției cu un material care se aprinde foarte greu sau care nu arde deloc (cum este de exemplu vata minerală).


Ce să fac pentru a nu lua foc ?

1. Casa rezistentă la foc este făcută cu piatră

Dacă nu sunt mântuit, să-L chem chiar acum pe Domnul Isus în viața mea ca Domn și Mântuitor iar dacă sunt mântuit să-mi măresc constant conținutul de stâncă.

Reamintim că stânca nu ia foc și nu arde ! În I Corinteni 10 : 4 scrie că : „Stânca era Christos”. La fel cum o casă trebuie să fie făcută cu piatră pentru a nu lua foc și creștinul trebuie să-L aibă în viața lui pe Domnul Isus care este numit Stânca și să caute creșterea spirituală. Cu alte cuvinte, în eL Domnul Isus să fie tot mai mult, să aibă parte tot mai mult parte de EL și de prezența Lui !


În al doilea rând, pentru a nu lua foc este nevoie ca :

2. Lemnul casei să fie impregnat cu o soluție ignifugă

În Proverbe 15 : 1 scrie că : „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”.

La fel cum lemnul unei casei trebuie să fie impregnat cu o soluție rezistentă la foc, tot la fel și creștinul trebuie să fie impregnat cu Duhul Sfânt care stinge focul mâniei, iar Duhul Sfânt ne va da : „Un răspuns blând” care „potoleşte mânia …”.

Altfel spus, trebuie să am tot timpul plinătatea Duhului Sfânt.


Și în al treilea rând, ca să nu ia foc :

3. Casa ca să reziste [la foc] trebuie să fie placată cu un material care se aprinde greu

Chiar dacă din construcție o casă este făcută dintr-un material combustibil (care ia foc ușor) ea trebuie să fie placată cu un material care nu ia foc.

La fel creștinul care știe cât este de vulnerabil la mânie va trăi exact cum a scris apostolul Pavel în Romani 13 : 13 – 14 :

Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii ; nu în curvii şi în fapte de ruşine ; nu în certuri şi în pizmă ; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele”.

Adică „nu-i treziți poftele” ?! Ce vrea să spună ? Că le am tot timpul în mine, sunt vulnerabil tot timpul. De aceea trebuie să mă cunosc pe mine (să știu dacă sunt ori „iute la mânie” din cauză că așa este firea mea : am o concentrație mare de benzină în mine sau dacă sunt „încet la mânie”).

Apoi trebuie să înțeleg și faptul că mânia poate să apară „de nicăieri” fiind ca un vânt care suflă încotro vrea și nu mă întreabă pe mine. De aceea, pentru a-mi păstra casa sufletului intactă am nevoie de prevedere și de autocontrol.

Dar această înțelepciunea care mă ajută să prevăd răul precum și autocontrolul (puterea de-a rezista la focul mâniei) vin doar de la Dumnezeu, prin Domnul Isus și beneficiez de ele numai cu ajutorul Duhului Sfânt.


De aceea să-mi folosesc constant simțurile (văzul, auzul etc.) pentru a-L cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu prin Cuvântul Lui, prin Domnul Isus … dar să folosesc și genunchii pentru ca prin rugăciune să primesc putere prin Duhul Sfânt !

Să-mi ajute Dumnezeu la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :