185 I 2024. SCOPUL ÎNTREIT AL BISERICII [Faptele Apostolilor 2.37-41] 03 Iulie 2024

185 I 2024. SCOPUL ÎNTREIT AL BISERICII

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 2 : 37 – 47 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Iulie 2024 I

Scopul întreit al Bisericii. Pentru ce există Biserica ?! Biserica ființează sau se află pe acest pământ, având un scop întreit :
1. evanghelizarea celor pierduți (Faptele Apostolilor 2 : 37 – 41),
2. edificarea tuturor credincioșilor (a se vedea Faptele Apostolilor 2 : 42 – 46), dar scopul final este ca prin viața noastră :
3. Dumnezeu să fie lăudat (a se vedea Faptele Apostolilor 2 : 47)

Aceste trei aspecte ale vieții credincioșilor din Biserica Primară, reies din pasajul din Faptele Apostolilor 2 : 37 – 47, unde este descrisă o frântură din ce s-a petrecut în Ziua Cincizecimii.


Prin Duhul Sfânt, primul obiectiv care a fost atins a fost :

1. Evanghelizarea celor pierduți

În Faptele Apostolilor 2 : 37 – 39, găsim scris că ascultătorii Cuvântului Lui Dumnezeu :

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?”

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

Și făgăduința aceasta este și pentru tine, dacă încă nu ai beneficiat de ea. Dumnezeu să-ți ajute !


Cel de-al doilea scop al Bisericii, a fost :

2. Edificarea tuturor credincioșilor

Despre primii credincioşi scrie că :

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni”. (A se vedea Faptele Apostolilor 2 : 42)


Dar aspectul cel mai important, de fapt, principalul obiectiv al Bisericii a fost (și este) ca :

3. Dumnezeu să fie lăudat

În Faptele Apostolilor 2 : 47 scrie despre cei care credeau că :

Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”.


Vom încheia prezentul studiu, reamintind viziunea Bisericii Cezareea care este aceea de :

  1. a-L glorifica pe Dumnezeu (prin viața trăită în sfințenie),
  2. edificarea spirituală personală precum și
  3. evanghelizarea și ucenicizarea celor nemântuiţi.

Dumnezeu să ne ajute să ne preocupăm de cei pierduți, de noi înșine și prin tot ce suntem și facem, fie ca Dumnezeu să fie lăudat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :