149. STĂRILE SUFLETEŞTI. II. FAC RĂU, AM PARTE DE MÂNIE! [Romani 2.6-10]

149. STĂRILE SUFLETEŞTI. II. FAC RĂU, AM PARTE DE MÂNIE !

I Podcast I Pasaj Biblic : Romani 2 : 6 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Mai 2022 I

Atunci când ne referim la stările sufleteşti, regula generală este notată de apostolul Pavel în Romani 2 : 6 – 10 unde scrie despre Dumnezeu că :

va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea ; şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.

Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul : întâi peste iudeu, apoi peste grec.

Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele …”.

În cursul prezentului studiu nu vom aminti mânia provocată altuia prin viaţa mea ci doar faptul că fapta rea este urmată de mânia pe care Dumnezeu o dă sufletului celui care a păcătuit. În Biblie o expresie folosită pentru mânia provocată altuia este „s-a aprins de mânie”.


Să observăm câteva studii de caz din Biblie, din care vom observa că mânia se instalează în sufletul celui care face răul, fiind ca roşul de la semafor. Dumnezeu îmi indică astfel că ceva este în neregulă în sufletul meu.

1. Cain

În Geneza 4 : 3 – 7 scrie că :

După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncarea din roadele pământului. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui ; dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere.

Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. Şi Domnul a zis lui Cain : „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa ? Nu-i aşa ? Dacă faci bine, vei fi bine primit ; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă ; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” … ”.


2. David

[II Samuel 12 : 5]

David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan : „Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte”.

Trecuseră nouă luni de la păcatul lui cu Bat-Şeba, timp în care el nu şi-a cerut iertare

3. Ahab

I Împăraţi 20 : 42 – 43 sunt notate cuvintele spuse lui Ahab :

Aşa vorbeşte Domnul : „Pentru că ai lăsat să-ţi scape din mâini omul pe care-l sortisem nimicirii, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui, şi poporul tău pentru poporul lui.” Împăratul lui Israel s-a dus acasă, trist şi mânios, şi a ajuns la Samaria”.


4. Asa

În II Cronici 16 : 7 – 10 scrie că :

În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, şi i-a zis : „Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii şi libienii nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care şi călăreţi? Şi totuşi Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te sprijiniseşi pe El.

Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.” Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui … ”.

5. Irod

În Matei 2 : 1 – 3 scrie că :

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat : „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor ? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult ; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el”.

Ierusalimul s-a tulburat ştiind câte crime a făcut Irod pentru a-şi păstra tronul şi pentru ei era foarte clar ce avea să urmeze.

Iar Matei (în capitolul 2 : 16) a notat ce s-a întâmplat :

Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi”.

Bineînţeles că Irod a dat vina pe magi pentru mânia lui şi pentru crimele înfăptuite. Şi putea să-şi justifice mânia dar crimele ? Pentru ele nu mai avea nicio justificare !


În concluzie : FAC RĂU, AM PARTE DE MÂNIE !

Altfel spus, dacă am mânie în sufletul meu să-mi verific conştiinţa pentru a afla care este răul pe care l-am făcut !

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire … sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat”. ( I Ioan 1 : 9 şi v. 7)


Doamne ajută-mă să-mi păstrez conştiinţa curată ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :