141 I 2024. AUZIREA CUVÂNTULUI CONFIRMATĂ PRIN VEDEREA UNUI SEMN [Ioan 20.8 I Faptele Apostolilor 9.3-22] 20 Mai 2024

141 I 2024. AUZIREA CUVÂNTULUI CONFIRMATĂ PRIN VEDEREA UNUI SEMN

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 20 : 8 I Faptele Apostolilor 9 : 3 – 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Mai 2024 I

Auzirea Cuvântului Lui Dumnezeu trebuie să fie confirmată prin vederea unui semn pentru ca rezultatul să fie credința mântuitoare.

Predicarea, nu este un simplu exercițiu intelectual, ci este nevoie de intervenția supranaturală a Duhului Sfânt pentru a ascultătorul Cuvântului să fie mântuit, să fie născut din nou.


Să observăm încă două exemple de auzire a Cuvântului a cărui veridicitate a fost confirmată prin vederea a ceva supranatural iar rezultatul a fost credința.

Apostolul Ioan și-a descris experiența personală în Ioan 20 : 8, unde a descris ce i s-a întâmplat folosind persoana a treia :

Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat și el ; și a văzut și a crezut”.

Dar mai înainte a auzit Cuvântul ! Poate și pentru a-și argumenta această experiență personală a notat exemplul lui Toma, care a susținut că în cazul lui este necesară și vederea, nu doar auzirea (a se vedea Ioan 20 : 25).


Un al doilea exemplu este scris în Faptele Apostolilor 9 : 3 – 22 este descrisă întoarcerea lui Saul, la Dumnezeu. Citind acest pasaj vom constata că Saul, a devenit apostolul Pavel, întorcându-se la Dumnezeu în urma vederii și auzirii.


În concluzie.

Vederea unui semn supranatural a fost foarte importantă pentru primii creștini.


Din cauza spațiului redus, pentru a confirma cele afirmate anterior, vom nota numai câteva versete din primele patru capitole ale cărții Faptele Apostolilor în care scrie despre vedere. Și anume din :

  • capitolul 1 : v. 3 și 10 ;
  • capitolul 2 : 3,
  • capitolul 3 : 9,
  • capitolul 4 : 14.

Dar exemplele sunt de fapt foarte multe și putem citi în această cheie toată cartea Faptele Apostolilor, pentru a observa modul în care s-au întors la Dumnezeu oamenii de atunci !

Pentru orice cititor sincer, este evident faptul că predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu, a fost confirmată constant prin semnele supranaturale, care au însoțit predicarea primilor creștini.

Este strictă nevoie de predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu, dar avem mare nevoie și azi de confirmarea Divină a Lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu s-a schimbat !


Doamne Isuse, Te rugăm frumos, dă-ne și nouă harul de-a avea parte de mesaje inspirate dar care să aibă parte și de însoțirea și de ungerea Duhului Sfânt dar și de confirmarea Divină ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :