139 I 2023. NECAZURI. PERSECUȚIA PENTRU CREDINȚĂ (I) [Faptele Apostolilor 13.45 I Faptele Apostolilor 13.50 I Faptele Apostolilor 14.2]

139 I 2023. NECAZURI. PERSECUȚIA PENTRU CREDINȚĂ (I)

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 13 : 45 I Faptele Apostolilor 13 : 50 I Faptele Apostolilor 14 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Mai 2023 I

Până la plecarea de pe pământ, orice credincios va avea parte de necazuri. Persecuția pentru credință este doar unul dintre necazuri.

Dar ceea ce este mai important de știut este cum ne vine Dumnezeu în ajutor atunci când trecem printr-un necaz, deoarece chiar dacă Dumnezeu îngăduie anumite necazuri trebuie să fim deplin convinși că întotdeauna EL va avea ultimul Cuvânt chiar dacă în unele cazuri cum a fost în viața lui Ștefan, aparent totul se termină cum nu se poate mai rău deși în realitate totul se termină cu un sfârșit glorios și cu primirea omului Lui Dumnezeu în slavă.

Persecuția (sau prigoana) are cel puțin trei faze : întărâtarea, stârnirea și ațâțarea, dar acest proces este mai amplu. Începe cu invidia față de succesul altuia, continuă cu contrazicerea celor spuse de cel care nu este agreat, urmând mai apoi batjocorirea, întărâtarea, stârnirea prigonirii, apoi răzvrătirea, dezbinarea, decizia de-a apela la violență, insolența, ațâțarea și uciderea cu pietre (eliminarea fizică).

Astăzi vom aminti primele cinci faze deși un creștin poate avea parte de oricare din cele zece faze notate în Faptele Apostolilor capitolele 13 și 14,metode pe care este bine să le cunoaștem pentru a înțelege că trecem prin necazuri care nu sunt întâmplări ci lucruri bine planificate împotriva creștinilor.


1. Contrazicerea

Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l batjocoreau”. (Faptele Apostolilor 13 : 45)

Pentru „a vorbi împotrivă” este folosit gr. antilegó : „a vorbi împotriva, a contrazice, a se opune”.

Același cuvânt care înseamnă „a vorbi împotriva, a contrazice” este folosit și în Luca 2 : 34 unde scrie că pe tatăl și pe mama Domnului Isus :

Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui : „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire”.


2. Batjocorirea (Faptele Apostolilor 13 : 45)

Pentru a batjocori este folosit blasphémeó : „a defăima, deci a vorbi ușor sau profan despre lucruri sacre”.


3. Întărâtarea

Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor”. (Faptele Apostolilor 13 : 50)

Pentru a întărâta în greacă este folosit parotrunó : a îndemna, a stârni, a incita.

A incita înseamnă :

  • 1 A ațâța porniri agresive. 2 A instiga la ceva rău. 3 (Fig) A deschide o discuție polemică”. (MDA2, 2010)
  • A aduce în mod intenționat la o stare de agitație, îndemnând la acțiuni dușmănoase ; a instiga”. (NODEX, 2002)

4. Stârnirea

Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor”. (Faptele Apostolilor 13 : 50)

Pentru a stârni în greacă este folosit epegeiró : a trezi, a provoca, a ridica împotrivă.

A provoca înseamnă :

A aduce (în mod intenționat) într-o stare de iritare, îndemnând la acțiuni dușmănoase …”. (NODEX, 2002)


5. Răzvrătirea

Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat [gr. epegeiró] şi au răzvrătit [gr. kakoó] sufletele Neamurilor împotriva fraţilor”. (Faptele Apostolilor 14 : 2)

Pentru a răzvrăti este folosit gr. kakoó: „a maltrata” care în limbaj figurat înseamnă „a exaspera”. În mai multe traduceri expresia „au răzvrătit sufletele” este readată prin „au otrăvit mintea împotriva fraților”.


Persecuția, indiferent de forma pe care o experimentăm (fie că este la nivel prihologic sau la nivel de suferințe fizice) nu ne poate împiedica să ne ducem la sfârșit lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, dacă noi vrem să ÎL ascultăm pe Dumnezeu !


Și Dumnezeu să ne ajute să nu cedăm ci să învingem ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :