11. Cina Domnului

Elisabeta IElisaveta I-a regina Angliei (1533-1603) opri sfânta cuminecare şi decretă o pedeapsă însămnată de 400 taleri pentru cel ce va călca porunca aceasta. [11.200 de dolari, ar fi astăzi … Un taler din anul 1780 are valoarea de catalog de 28 $] Un nobil avut şi religios nu se intimidă de porunca reginei şi decât să nu se cuminece, preferă a ajunge sărac.

Îşi vându averile sale şi se cumineca zilnic la un preot plătind bucuros însemnata pedeapsă ori de câte ori era pârît că e contravenit.

La urmă ajunse la sapă de lemn pentru dragostea lui Isus, ba suferind şi moarte sângeroasă, deveni din darul lui Dumnezeu, chiar un martir al sfintei cuminecături. Astăzi nu e oprită, ci e liberă întrarea la sfânta cuminecătură.Cât de mare ar trebui să fie numărul celor aleşi, cari se folosesc de acest dar al lui Dumnezeu ! Domnul Isus spunea :

Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac ; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii”. (Evanghelia după Ioan 6 : 50 – 51)