108. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (V. Concluzii) [Marcu 6.1-6]

108. MERGI ÎNAINTE, NU TE DA BĂTUT ! (V. Concluzii)

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 6 : 1 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Aprilie 2022 I

Să observăm şi un alt aspect. Oare faptul că Domnul Isus era cu ucenicii constituia o garanţie pentru ei că nu aveau să aibă probleme ?

Dar în cazul nostru, faptul că Isus este cu noi ne garantează că nu vom avea probleme ? Nu, ci dimpotrivă, adversităţile primite datorită trăirii vieţii de creştin ne dovedesc că suntem pe traseul bun şi ne arată că suntem în grafic !

Să observăm un singur exemplu :

Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.

A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis :

„Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie ?” Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis :

„Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi ! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat în alt sat”. (Luca 9 : 51 – 56)

Modelul nostru este Isus. EL a mers înainte, indiferent de probleme, de natura împotrivirilor, de cât de multe au fost suferinţele şi dezavantajele de moment.


Pentru un creştin împotrivirea de care are parte este naturală deoarece el ştie că are un duşman (pe cel rău) care va stârni opoziţia atunci când credinciosul se află în voia Lui Dumnezeu.

De fapt, din punct de vedere spiritual abia atunci când nu sunt probleme trebuie … să ne facem probleme (să ne consumăm) deoarece atunci într-adevăr avem o problemă.


Deci :

Mergi înainte, nu te da bătut !


Să observăm trei versete din Biblie :

  1. Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui : „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire”. (Luca 2 : 34)
  2. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte împotrivire”. (Faptele Apostolilor 28 : 22)
  3. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”. (Evrei 12 : 3)

Concluzii :

Este bine ca să nu luăm lucrurile prea personal, chiar dacă aşa par a fi. Să nu ne învinovăţim de reacţiile altora (când chiar nu este cazul), ci să înţelegem că împotrivirea de care avem parte este de fapt contra Lui Isus, nu faţă de noi, dar El trăind în noi şi prin noi, este normal să fie împotrivirea duhurilor răutăţii faţă de oamenii bunătăţii, (copiii Lui).


Apostolul Pavel scria :

Am fost răstignit împreună cu Hristos,
şi trăiesc …
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.

Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”. (Galateni 2 : 20)


Să ne reamintim în încheiere cuvintele Domnului Isus. Înainte de Patimile Lui, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui, care încă nu aveau parte de puterea Duhului Sfânt :

Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui ; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur ; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri ; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. (Ioan 16 : 32 – 33)


Mergi înainte, nu te da bătut !


Podcastul poate fi ascultat aici :