Învierea fiicei lui iair, Evanghelia după Matei 9:18-19, (Despre barierele mentale)

2 Împăraţi 7,2Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis :

„Fiica mea adineaori a murit ; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.

Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui.” (Evanghelia după Matei 9 : 18 – 19). Continue reading „Învierea fiicei lui iair, Evanghelia după Matei 9:18-19, (Despre barierele mentale)”