Deosebirea (aprobarea prin testare a) voii Lui Dumnezeu [Romani 12.1-2]

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu : aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi [gr. dokimazein] bine voia lui Dumnezeu : cea bună, plăcută şi desăvârşită”. (Romani 12 : 1 – 2) Continue reading „Deosebirea (aprobarea prin testare a) voii Lui Dumnezeu [Romani 12.1-2]”