Pune-ţi încrederea în Dumnezeu ! (II) [Isaia 40.21–31]

Adevărul central

Pentru un credincios, adevărul pe care-l vom accentua este acesta : Dumnezeu este Suveran (este Atotputernic, controlează tot ce se întâmplă pe pământ şi în întregul Univers), EL te cunoaşte şi te ţine aproape de EL prin toate situaţiile prin care treci (prin tot ce ţi se întâmplă) iar într-o zi te va aduce la EL în Cer !

I. Dumnezeu este Suveran fiind Atotputernic

Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele : „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu” ?
Nu ştii ? N-ai auzit ? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului.

El nu oboseşte, nici nu osteneşte ; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină ; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei

 1. zboară ca vulturii ;
 2. aleargă, şi nu obosesc ;
 3. umblă, şi nu ostenesc”. (Isaia 40 : 27 – 31)

Aşa vorbeşte Domnul, care a croit un drum pe mare şi o cărare pe apele cele puternice, care a scos care şi cai, o oştire şi războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi şi stinşi ca un muc de lumânare …”. (Isaia 43 : 16 – 17)

Drumul prin mare era proaspăt făcut şi cu toate acestea au putut circula pe el … deşi nu a fost nici măcar pietruit. Trebuie să avem în vedere că au trecut cu o greutate foarte mare, (a se vedea ce materiale de construcţie purtau cu ei şi pe care mai târziu le-au donat pentru construirea Cortului întâlnirii) călcând peste ceea ce era pe fundul mării.

Dumnezeu ştie ce se întâmplă cu cele 300 de sextilioane de stele care se află în mişcare tot timpul ! (Cât este 300 de sextilioane ? 300 urmat de 21 de zerouri) !


II. Tu / eu

Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele : „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu”? …” (Isaia 40 : 27)

În cartea II Timotei 2 : 19 scrie că : „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui; şi : „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege !

Din momentul în care L-ai chemat pe Domnul Isus în viaţa ta, ca Domn şi Mântuitor, versetul din Isaia 43 : 1, devine o realitate :

Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele ! „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume : eşti al Meu”.

Mulţi ÎL cheamă pe Dumnezeu numai la nevoie (când vor ca EL să-i ajute), dar nu sunt chiar atât de mulţi cei pe care Dumnezeu să-i cheme. Să observăm opt exemple de acest fel pe care le găsim în Cartea Psalmilor :

 1. Psalmul 27 : 7 „Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem : ai milă de mine şi ascultă-mă !
 2. Psalmul 31 : 17 „Doamne, să nu rămân de ruşine când Te chem. Ci să rămână de ruşine cei răi, şi ei să se coboare muţi în Locuinţa morţilor !
 3. Psalmul 86 : 7 „Te chem în ziua necazului meu, căci m-asculţi”.
 4. Psalmul 88 : 9 „Mi se topesc ochii de suferinţă ; în toate zilele Te chem, Doamne, şi-mi întind mâinile spre Tine !
 5. Psalmul 119 : 145 „Te chem din toată inima mea : ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale”.
 6. Psalmul 119 : 146 „Te chem : mântuieşte-mă, ca să păzesc învăţăturile Tale !
 7. Psalmul 130 : 1 „Din fundul adâncului, Te chem, Doamne !
 8. Psalmul 141 : 1 „Doamne, eu Te chem : vino degrabă la mine ! Ia aminte la glasul meu, când Te chem !

Dar este o mare o diferenţă între a-L chema eu pe Dumnezeu şi a mă chema El, şi a-mi spune pe nume ! De chemat poate Îl strigă (mai ales când sunt la greu) miliarde de oameni (creştinii) dar El este Unul singur şi să-I acorde atenţia Lui unui pământean este chiar mare lucru !


III. Situaţiile / problemele prin care trec

Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele : „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu” ? Nu ştii ? N-ai auzit ?
Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte ; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină ; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii ; aleargă, şi nu obosesc ; umblă, şi nu ostenesc”. (Isaia 40 : 27 – 31)

Un verset asemănător (cu Isaia 40 : 31 „zboară ca vulturii”) este şi Isaia 45 : 3 unde Dumnezeu spune : „Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel”.

Altfel spus, te ajută să realizezi ce tu nici măcar nu ştii că s-ar putea face, (la fel ca omul care calcă pe pământul în care este ascunsă o comoară fără a şti acest lucru, dar cineva îi arată acest lucru şi el care poate era sărac devine dintr-odată bogat, datorită Harului Lui Dumnezeu, nu deoarece a depus eforturi deosebite pentru a ajunge cineva). Oportunităţile pe care ţi le oferă şi te ajută să te bucuri de ele …

Un singur exemplu din Biblie, cel dat lui Saul pentru a înţelege puţin ce înseamnă atotştiinţa / preştiinţa Lui Dumnezeu. În I Samuel 10 : 2 – 5 sunt scrise cuvintele spuse prin proorocul Samuel :

Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah. Ei îţi vor zice : „Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit ; şi iată că tatăl tău nu se mai gândeşte la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi şi zice : „Ce să fac pentru fiul meu ?”

De acolo vei merge mai departe şi vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu, în Betel, şi ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate şi-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor. După aceea, vei ajunge la Ghibeea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor.

Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălţimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere şi cobze înainte, şi prorocind”.

Acestea erau doar o parte din evenimentele acelei zile, dar Dumnezeu cunoaşte totul, nu doar ceva ce avea să se adeverească în viitorul imediat. În Psalmul 139 : 16 scrie că :

Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau ; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele”. Nu doar ziua de astăzi cu tot ce va fi ci dinainte de naştere până la moarte !


Concluzie :

Poate nu întotdeauna Dumnezeu va interveni cum vrem noi, sau poate că uneori va îngădui în viaţa noastră ceea ce noi nu am vrea, dar EL este suveran („Care este deasupra tuturor, cu o mare autoritate, care are autoritatea supremă”) şi prin tot ce ni se întâmplă ne conduce zi de zi spre casă, spre Cer !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :