VORBIREA sau IZVORUL, CONDUCTA şi ROBINETUL 1. Introducere [Iacov 3.10-11]

Pentru a înţelege ce înseamnă vorbirea vom folosi metafora apei care pentru a ajunge să curgă prin robinet, este captată dintr-un izvor şi trece mai apoi printr-o conductă. În această metaforă :

 1. izvorul (sau vâna) este sursa de informare din care un om se alimentează cu apă : cuvinte / informaţii etc.
 2. conducta se referă la omul din care ies ori cuvinte rele, ori cuvinte nefolositoare sau cuvinte bune (în funcţie de sursa la care se racordează persoana respectivă la un moment dat) ;
 3. robinetul este autocontrolul pesonal, voinţa omului care poate să se abţină de la a spune ceva şi să tacă (chiar dacă s-a alimentat cu ce nu trebuie)

Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 1. Introducere [Geneza 1.1, 3.1]

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. (Geneza 1 : 1) Şi după aceea, ce s-a mai întâmplat ? A urmat pervertirea … În Geneza 3 : 1, scrie că:

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii  …


PROVIDENŢA DIVINĂ. IV. Sfaturi practice pentru vremuri de necaz [Matei 2.16-19]

1. Când îţi este testată credinţa, încrede-te în Dumnezeu, crede-L pe Cuvânt şi EL te va ajuta să primeşti mai întâi speranţă, iar mai apoi Dumnezeu va rezolva problema ta !

 • Proverbe 3 : 5 „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta !

VEDENIA [Iov 33.15, Osea 12.9-10]

Cuvântul vedenie nu este foarte clar definit în limba română, dar sinonimul lui, revelaţie ne ajută să înţelegem definiţia cuvântului :

Actul descoperirii a ceva necunoscut sau chiar a ceea ce este descoperit”. (DEX, 2009)

Vom aminti numai şapte caracteristici ale vedeniilor


ÎNTRISTAREA DUHULUI SFÂNT (cauze, consecinţe şi remedii) [Efeseni 4.30]

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. (Efeseni 4 : 30)

New Living Translation : „Și nu aduceţi durere Duhului Sfânt al lui Dumnezeu prin felul în care trăiţi. Amintiți-vă, el v-a identificat ca al Său, garantându-vă că veți fi salvați în ziua răscumpărării”.

Prin viaţa mea ÎL întristez pe Duhul Sfânt sau ÎL îmbucur ?


IMPORTANŢA MENŢINERII PLINĂTĂŢII DUHULUI SFÂNT INDIFERENT DE CIRCUMSTANŢELE VIEŢII [Faptele Apostolilor 2.37-47]

Un proverb spune că : Oricine a reuşit să te enerveze, a reuşit să te biruiască”.

Cum ar fi arătat mesajul apostolului Petru, dacă s-ar fi mâniat când i-a auzit pe cei care îşi băteau joc de ei, spunând că sunt plini de must (Fapte 2 : 13) ? Ce efect ar fi avut mesajul unui om întărâtat ?


ÎNVIEREA LUI LAZĂR. 3. Stările sufleteşti [Ioan 11.8-17]

Spre deosebire de Domnul Isus (de Dumnezeu care este atotcunoscător şi ia decizii în cunoştinţă de cauză), noi oamenii acţionăm uneori greşit fiind motivaţi fie de presupuneri, fie de stările sufleteşti de moment.

 1. presupunerile (părerile),
 2. cunoştinţa deplină („ştiinţa mai dinainte”) şi
 3. stările sufleteşti din cauza cărora sunt luate uneori decizii de moment

ÎNMULŢIREA PÂINILOR [Ioan 6.1-15]

Şi noi suntem asemenea ucenicilor care au văzut mai bine :
1. nevoia (v. 1 – 6) şi cât de mici sunt
2. resursele de care dispun (cât de puţin au, v. 7 – 9) decât pe
3. Isus şi autoritatea Lui asupra materiei, a oamenilor etc. (v. 10 – 15).

Ce vedem noi a fi mult Isus vede altfel, iar ce pentru noi este puţin, pentru Isus este suficient

 


OFERTE DE REFUZAT [Matei 4.8, Luca 13.1, Exod 5.9]

Cine este în spatele lumii ? Cel rău. Pentru a distrage atenţia omului de la Dumnezeu, de la voia Lui şi pentru a-l aduce în sfera lui de influenţă, cel rău vine cu lumea :

 1. lucrurilor,
 2. întâmplărilor,
 3. muncii.

ISUS ESTE VIU ! [Ioan 14 : 19, 20 : 1 – 18] În viaţa ucenicului şi-apoi apostolului Petru, putem observa trei perioade, în care a fost :

 1. în picioare (putea face multe lucruri de unul singur),
 2. în genunchi (a realizat că el singur nu mai poate face nimic),
 3. în / prin puterea Domnului Isus (prin Duhul Sfânt)

CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31 [Vreau să fiu mântuit, ce să fac ?]

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974