Să nu se depărteze de gura ta [Iosua 1.8]

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta ; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea ; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”. (Iosua 1 : 8)

Cartea trebuie să nu se depărteze de gură, nu de ochi. Acest verset se citează de obicei ca şi când s-ar referi la faptul că trebuie să citeşti Biblia constant (ceea ce este foarte bine), dar nu este şi suficient, dacă doar studiez Biblia …

Pentru a înţelege versetul trebuie să privim în context. În Iosua 1 : 1 – 2, 7 – 8 scrie că : „După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise :

„Robul Meu Moise a murit : acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel …
Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise ; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta … ”.


I. În primul rând trebuie să ne amintim că Domnul i-a vorbit lui Iosua. (Aceste cuvinte i-au fost adresate lui).

În mintea lui el încă era slujitor, dar tocmai devenise conducătorul poporului evreu. Iosua nu mai era slujitorul lui Moise, (care la rândul lui, era doar un rob al lui Dumnezeu).

Avea o altă funcţie, alte responsabilităţi iar Fişa postului de şef o regăsea în cartea Legii. Pentru a face voia lui Dumnezeu el trebuia să cunoască foarte bine Cuvântul Lui Dumnezeu, dar acest cuvânt trebuia să nu se depărteze de gura lui, adică trebuia să rostească acest Cuvânt scris. De ce ?


II. În al doilea rând (putem presupune) că Domnul i-a vorbit atunci când el avea cartea la el.

I se spune : „cartea aceasta”. Dacă ar fi fost vorba de o carte care nu era acolo, se putea spune : Cartea Legii, nu „cartea aceasta”, care induce ideea de lucru care este acolo, de faţă.


III. În al treilea rând, se poate ca Iosua să fi fost singurul (sau printre puţinii) care aveau Legea, aşa că el trebuia să-i înveţe pe ceilalţi Legea lui Moise.

Adevărul este că noi la ora actuală avem Biblia, dar ne putem întreba : :

  • Cât la sută din Biblie cunoaştem şi cât din ceea ce cunoaştem aplicăm ?
  • Şi cât mai vorbim cu alţii din Cuvântul Lui Dumnezeu ?
  • Cartea Lui Dumnezeu este aproape de gura noastră ?