De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! 2 Samuel 12:1-7

II Samuel 12.1-7Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis : „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac.

Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.

Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase ; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui ; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Continue reading „De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! 2 Samuel 12:1-7”

Învaţă pe copil, (I), Proverbe 22:6

Proverbe 22.6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22 : 6)

Cine a scris aceste cuvinte ? Împăratul Solomon. În Proverbe 1 : 1 – 2 este scris :

„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii … ”. Continue reading „Învaţă pe copil, (I), Proverbe 22:6”

2 Samuel 12.1–10, Fineţea lui Dumnezeu ! Pocăinţa şi iertarea

În întâmplarea pe care o avem redată în cartea II Samuel 12 : 1 – 10, Dumnezeu când îi vorbeşte prin pildă, iniţial nu-i aminteşte nimic lui David nimic despre uciderea lui Urie: ”a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el”, îi spune Natan lui David, că ar fi făcut omul acela, care era din poporul lui.

Dar bogatul despre care a auzit David de la proorocul Natan nu a luat doar mieluşeaua … ci a făcut să fie omorât şi săracul (proprietarul oiţei) ! David, dacă ar fi ştiut şi acest lucru, în mod sigur ar fi pronunţat o judecată mai aspră … contra lui însuşi ! Continue reading „2 Samuel 12.1–10, Fineţea lui Dumnezeu ! Pocăinţa şi iertarea”