Alergarea înspre direcţia corectă (Romani 9 : 16, Filipeni 3 : 14)

Alergarea este termenul Biblic pentru umblarea după ceva, cu scopul de-a atinge un anumit obiectiv.  Apostolul Pavel scria despre trei aspecte (voinţa omului, strădaniile personale şi Harul Lui Dumnezeu):

Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă”. (Romani 9 : 16)

În viaţă nu este destul să-mi doresc ceva şi să fac tot ce ţine de mine, contează să am parte şi de harul lui Dumnezeu.


Există cel puţin trei feluri de alergare :

I. Alergarea fără a avea o ţintă clară (neavând obiective precis stabilite) :

„Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău”. (Proverbe 19 : 2) Cineva spunea :

Cel ce aleargă spre niciunde, sigur va ajunge la destinaţie !

Un astfel de exemplu este şi în Biblie : „Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis iarăşi lui Ioab : „Orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cuşi.” Şi Ioab a zis :

„Pentru ce vrei să alergi, fiule ? Nu este o solie care-ţi va fi de folos.”Orice s-ar întâmpla vreau să alerg”, a zis din nou Ahimaaţ. Şi Ioab i-a zis :

„Dă fuga !” Ahimaaţ a alergat pe drumul care duce în câmpie şi a luat-o înaintea lui Cuşi”. (II Samuel 18 : 22- 23)

Râvnă din belşug, să fac ceva, să fiu ocupat tot timpul, fără ca acest lucru să fie după voia Lui Dumnezeu.


II. Alergarea după lucruri fără valoare

Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie”. (Proverbe 28 : 19)

Aceste feluri de alergare duc la timp irosit, fără realizări concrete. Apostolul Pavel le scria credincioşilor din Galatia despre faptul că el şi-a verificat viaţa, învăţătura pe care o dădea celorlalţi :

M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar”. (Galateni 2 : 2)


III. Alergarea cu un obiectiv clar

Corintenilor, apostolul Pavel, le destăinuie mentalitatea lui :

Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt”. (1 Corinteni 9 : 26)

Care sunt obiectivele unui astfel de om ?

  • Dumnezeu : „Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale. – (Oprire)” (Psalmul 61 : 4) Cum se ajunge la Dumnezeu ? Sunt folositoare :
  • Rugăciunea : „Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici ; dar eu alerg la rugăciune”. (Psalmul 109 : 4)
  • Cuvântul : „Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg”. (Psalmul 119 : 32)

Care este obiectivul final al alergării omului pe pământ ? „

alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”. (Filipeni 3 : 14)