CUM POT FI MÂNTUIT  ? Faptele Apostolilor 16.30-31

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ştii că :

1. Nu există om fără păcat :

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. (Romani 3 : 23)


CONFERINŢA JUDEŢEANĂ A FAMILIILOR CREŞTINE DIN CARAŞ-SEVERIN

SÂMBĂTĂ : 18 Noiembrie 2017, (orele 10 – 18)

DUMINICĂ : 19 Noiembrie 2017, (orele 10 – 12 şi 18 – 20).

INVITAT :  PASTOR NELU POENAR

TRANSMISIE LIVE : www.cezareea.ro [pentru acces click aici]


FOAIA CREŞTINULUI NR. 193 / 12 NOIEMBRIE 2017

• Taie-ţi singur lemnele
• Simţesc o uşurare în suflet
• Corb la corb nu scoate ochii
• Ei au de plătit diavolului
• Proverbe armeneşti despre deprindere


ISPITIREA DOMNULUI ISUS (IV), Matei 4:1-11

Abaterea de la trăirea prin credinţă

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis :


NIMIC, Psalmul 23:1

Nu fă din punctul tău de vedere un etalon pentru cei din jurul tău

Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic”. (Psalmul 23 : 1)

Pornind de la un cuvânt (nimic) vom observa, că acelaşi cuvânt, sau aceeaşi realitate este perceput/ă, în mod diferit de oamenii diferiţi care citesc acelaşi cuvânt  …


CREDINŢĂ VIE SAU CREDINŢĂ MOARTĂ ? (Romani 1:7-12)

Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi :

Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.


IOSIF în GROAPA FĂRĂ APĂ  (I), Geneza 37 : 18 – 28

Cele trei gropi.  Groapa sau Situaţia fără ieşire.

În viaţă Dumnezeu ne trece prin anumite situaţii limită, din care ne este imposibil să ieşim fără ajutorul Lui.

Prin încercări, Dumnezeu …


IEREMIA în GROAPA CU NOROI (II), Ieremia 38:4-6

Atunci căpeteniile au zis împăratului:

„Omul acesta ar trebui omorât !

Căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta şi a întregului popor ţinându-le asemenea cuvântări ; omul acesta nu urmăreşte binele poporului acestuia şi nu-i vrea decât nenorocirea.”


DANIEL  în GROAPA CU LEI, (III), Daniel 6:16-23

Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel : „Dumnezeul tău căruia necurmat Îi slujeşti să te scape !”

Au adus o piatră şi au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui şi cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare şi n-a putut să doarmă.


O CASĂ ÎN CER 2016. Aşa se numeşte proiectul prin care suntem alături de o familie din Biserică, pentru a îi ajuta să aibă un spaţiu de locuit mai mare, corespunzător nevoilor familiei. Acest proiect a fost început în urmă cu câţiva ani, văzând nevoile familiilor cu mulţi copii, care nu îşi puteau permite să locuiască în condiţii decente. Şi anul acesta, Dumnezeu în Harul Lui. a făcut să avem ocazia de-a fi alături de o familie cu nouă copii, apartamentul de lângă ei fiind pus în vânzare. (Click pe imagine pentru continuare articolului)


foto-biserica-cezareea-resita

DESPRE NOI. Biserica Cezareea este o comunitate penticostală din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Aceasta comunitate are o istorie veche, ea întemeindu-se în perioada interbelică, în primele decenii ale penticostalismului românesc.

Adunarea s-a ţinut în mai multe locaţii de-a lungul timpului, actuala clădire, din strada Castanilor nr. 119, fiind inaugurată în data de 18 AUGUST 1974.