De ce eu nu înţeleg realităţile spirituale ? [Marcu 8.10-21]

Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii Săi şi a venit în părţile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată şi au început o ceartă de vorbe cu Isus ; şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer.

Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis : „Pentru ce cere neamul acesta un semn ? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.” Apoi i-a lăsat şi a intrat iarăşi în corabie, ca să treacă de cealaltă parte. Continue reading „De ce eu nu înţeleg realităţile spirituale ? [Marcu 8.10-21]”