Pe aripi de vultur, Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13

[Un studiu foarte important pentru viaţa creştinului, pentru înţelegerea a ceea ce se numeşte trăirea prin credinţă]

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4)

Acest verset vorbeşte despre lecţiile pe care vulturul le dă puilor lui, pentru a-i învăţa să zboare. Continue reading „Pe aripi de vultur, Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13”

Cum va fi la Revenirea Domnului Isus? (Ioan 14.1-6, 1 Samuel 30.21-25)

Domnul Isus înainte de-a pleca de pe pământ, le-a spus ucenicilor (care se consumau din cauza pierderii iminente a Celui drag) :

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.

Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”

„Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci ; cum putem să ştim calea într-acolo ?” Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14 : 1 – 6)

Continue reading „Cum va fi la Revenirea Domnului Isus? (Ioan 14.1-6, 1 Samuel 30.21-25)”

Gânduri XXXVII, Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Matei 26.6-13, Ioan 7.38, 10.17

1. Cât de mult ne înşelăm în autoevaluările pe care ni le facem :

Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) …”. (Apocalipsa 2 : 9)

Pentru că zici : „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti … sărac ...”. (Apocalipsa 3 : 17)

Săracul era de fapt bogat, iar bogatul, din punctul de vedere a Lui Dumnezeu era sărac. În II Corinteni 8 : 9, apostolul Pavel scria : Continue reading „Gânduri XXXVII, Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Matei 26.6-13, Ioan 7.38, 10.17”

Evrei 9.27, Trei Decizii Divine şi o decizie omenească !

Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”. (Evrei 9 : 27 – 28)

[Decizie : „Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații etc., soluție adoptată (dintre mai multe posibile)”. Dex] Continue reading „Evrei 9.27, Trei Decizii Divine şi o decizie omenească !”

Isaia 38.14-20, Valoarea suferinţelor

Ochii-mi priveau topiţi spre cer : „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă !” Ce să mai spun ? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel.

  • Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci
  • Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea ;
  • Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele ! 

Continue reading „Isaia 38.14-20, Valoarea suferinţelor”

Marcu 1.14-15 (III), Pocăința. Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

3. Atitudinea / Pocăinţa

La vremea stabilită de Dumnezeu, Domnul Isus Şi-a început lucrarea publică, în locul în care Dumnezeu L-a vrut, cerând (am ales să folosim un cuvânt mai blând), ca oamenii să-şi schimbe atitudinea cu care-şi trăiesc viaţa : Continue reading „Marcu 1.14-15 (III), Pocăința. Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !”

Marcu 1.14-15 (II), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

2. Locul

„ … Isus a venit în Galileea … ”. (Marcu 1 : 14)

La vremea stabilită de Dumnezeu, Domnul Isus Şi-a început lucrarea publică, în locul în care Dumnezeu L-a vrut, cerând (am ales să folosim un cuvânt mai blând), ca oamenii să-şi schimbe atitudinea cu care-şi trăiesc viaţa. Continue reading „Marcu 1.14-15 (II), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !”