Ţi-ai închipuit, Psalmul 50.23

Despre închipuire

Se poate să am vorba creştină şi fapta păgână ?!

Merge şi aşa, pentru că „Domnul este bun” ? Nu.

Trebuie să-L chem pe Isus în viaţa mea, pentru a experimenta mântuirea, care se primeşte prin credinţa în Jertfa Lui ! Continue reading „Ţi-ai închipuit, Psalmul 50.23”

Zidirea spirituală (III), 1 Corinteni 14.3, 2 Corinteni 13.10, Efeseni 4.29

3. Mijloacele folosite pentru zidirea / edificarea spirituală (şi sufletească)

[Zidire : „1. Acțiunea de a zidi și rezultatul ei.

2. Construcție, clădire, edificiu”. Dex ]

Continue reading „Zidirea spirituală (III), 1 Corinteni 14.3, 2 Corinteni 13.10, Efeseni 4.29”

Zidirea spirituală (II), Romani 15.2, Matei 24.1, Marcu 13.1-2, 1 Corinteni 3.9

2. Zidirea (construirea şi construcţia terminată, sau procesul zidirii şi produsul finit)

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii [gr. oikodomēn] altora”. (Romani 15 : 2)

În Noul Testament pentru a zidi este folosit gr. oikodomé („clădire, edificiu, zidire”) care provine din oikos („casă, gospodărie, templu”, având sensul de locuinţă dar şi de familie) şi doma („acoperiş” provine din gr. demo „a costrui” un edificiu). Continue reading „Zidirea spirituală (II), Romani 15.2, Matei 24.1, Marcu 13.1-2, 1 Corinteni 3.9”

Zidirea spirituală (I), Geneza 14.19, Matei 19.4, Proverbe 14.31, Psalmi 112.9

Ce se înţelege în Biblie prin ziditor, prin zidire (în N.T.) şi ce mijloace sunt folosite atunci când vrem să edificăm  ? La aceste trei aspecte vom medita în continuare.

1. Ziditorul

În Biblie un cuvânt folosit pentru a-L descrie pe Dumnezeu este : Ziditorul. Continue reading „Zidirea spirituală (I), Geneza 14.19, Matei 19.4, Proverbe 14.31, Psalmi 112.9”

Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura (III), Ezechiel 22.30, Isaia 58.6-12

III. Zidul sau Spărtura şi Dregătorul de spărturi

Caut printre ei un om care

să înalţe un zid şi

să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca

să n-o nimicesc ; dar nu găsesc niciunul !” (Ezechiel 22 : 30) Continue reading „Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura (III), Ezechiel 22.30, Isaia 58.6-12”

Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura (II), Ezechiel 22.30, Geneza 38.27-30

Spărtura

Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc ; dar nu găsesc niciunul !” (Ezechiel 22 : 30)

Cu alte cuvinte : caut un ziditor ! De ce ? Să astupe spărtura … cu el însuşi. Aşa este creştinul dedicat total lui Dumnezeu. Un astfel de om trăieşte pentru Dumnezeu, spunând ca apostolul Pavel : Continue reading „Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura (II), Ezechiel 22.30, Geneza 38.27-30”

Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura (I), Ezechiel 22.30, 22.18-22, 22.23-31

Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc ; dar nu găsesc niciunul !” (Ezechiel 22 : 30)

Omul, zidul şi spărtura

Pe vremea aceea nu se mai găseau oameni, ci numai funcţii : mai mari (decât alţii), căpetenii etc. Parcă ar fi fost un popor alcătuit în special din şefi, fără oameni care să asculte şi să se supună ! Continue reading „Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura (I), Ezechiel 22.30, 22.18-22, 22.23-31”