2 Samuel 20.14–22 (I) Să întrebăm în Abel

Ioab a străbătut toate seminţiile lui Israel înspre Abel-Bet-Maaca, şi toţi bărbaţii de seamă s-au strâns şi l-au urmat. Au venit şi au împresurat pe Şeba în Abel-Bet-Maaca şi au ridicat împotriva cetăţii un val care atingea întăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă.

Atunci o femeie înţeleaptă a început să strige din cetate : „Ascultaţi, ascultaţi ! Spuneţi, vă rog, lui Ioab : „Apropie-te până aici, căci vreau să-ţi vorbesc !” El s-a apropiat de ea, şi femeia a zis :
Continue reading „2 Samuel 20.14–22 (I) Să întrebăm în Abel”

Tăcerea Lui Dumnezeu, 2 Cronici 36.15-17 (Batjocura)

Ar trebui să ne speriem de tăcerea Lui Dumnezeu, de care avem parte uneori, (în special după ce am păcătuit, dar nu ne-am rezolvat problemele spirituale) şi totuşi … observăm că nu ni se întâmplă nimic !

În Vechiul Testament, poporul evreu a avut exemple de tăcere a Lui Dumnezeu, de perioade de timp în care Dumnezeu nu le-a mai vorbit … dar care au fost urmate de judecăţile Lui ! Continue reading „Tăcerea Lui Dumnezeu, 2 Cronici 36.15-17 (Batjocura)”

Pilda celor poftiţi la Cină (I), Luca 14.15-24 (schiţe de predici)

Mai fă un PAS ! Isus Îşi doreşte să stea cu tine, tu îţi doreşti să stai cu EL ?

Pilda celor poftiţi la Cină

Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis : „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu !” Şi Isus i-a răspuns :

„Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi : „Veniţi, căci iată că toate sunt gata.” Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească.

Continue reading „Pilda celor poftiţi la Cină (I), Luca 14.15-24 (schiţe de predici)”

Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, Zaharia 4.6

Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, (Zaharia 4.6)Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis : „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel :
„Lucrul acesta nu se va face nici prin
1. putere [ebr. chayil], nici prin
2. tărie, [ebr. koach : abilitate, competenţă, capacitate, pricepere] ci prin
3. Duhul Meu – zice Domnul oştirilor !” (Zaharia 4 : 6). Continue reading „Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, Zaharia 4.6”

Matei 26.1-5 (III), Cunoaşterea umană (tip după) versus cunoaşterea Divină (dinainte)

Ştiţi că după două zile va fi Paştile ; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

1. Cunoaşterea umană este limitată

Omul cunoaşte doar ziua din calendar (când este data unei sărbători, de exemplu), fără a şti şi ce se va întâmpla în acea zi, dar Dumnezeu cunoaşte totul (şi ce se va întâmpla în acea zi). Şi totul rămâne notat, nu numai ce-a făcut Pilat, sau Irod etc., ci şi ceea ce aleg eu să fac : Continue reading „Matei 26.1-5 (III), Cunoaşterea umană (tip după) versus cunoaşterea Divină (dinainte)”

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus

„ … Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

Să fie răstignit este o expresie care este folosită pentru prima dată în acest loc, dar ea apare de încă şapte ori : Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus”

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (I), Comunicarea

Meditaţii mici pentru oameni mari !

După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi : „Ştiţi că după două zile va fi Paştile ; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !”

Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa ; şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.
Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (I), Comunicarea”