Conferinţa pentru familii, Izvorul Vieţii, 24 Februarie 2018

2 Samuel 20.14–22 (I) Să întrebăm în Abel

Ioab a străbătut toate seminţiile lui Israel înspre Abel-Bet-Maaca, şi toţi bărbaţii de seamă s-au strâns şi l-au urmat. Au venit şi au împresurat pe Şeba în Abel-Bet-Maaca şi au ridicat împotriva cetăţii un val care atingea întăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă.

Atunci o femeie înţeleaptă a început să strige din cetate : „Ascultaţi, ascultaţi ! Spuneţi, vă rog, lui Ioab : „Apropie-te până aici, căci vreau să-ţi vorbesc !” El s-a apropiat de ea, şi femeia a zis :
Continue reading „2 Samuel 20.14–22 (I) Să întrebăm în Abel”

Conferinţa pentru familii, Izvorul Vieţii, 24 Februarie 2018

Tăcerea Lui Dumnezeu, 2 Cronici 36.15-17 (Batjocura)

Ar trebui să ne speriem de tăcerea Lui Dumnezeu, de care avem parte uneori, (în special după ce am păcătuit, dar nu ne-am rezolvat problemele spirituale) şi totuşi … observăm că nu ni se întâmplă nimic !

În Vechiul Testament, poporul evreu a avut exemple de tăcere a Lui Dumnezeu, de perioade de timp în care Dumnezeu nu le-a mai vorbit … dar care au fost urmate de judecăţile Lui ! Continue reading „Tăcerea Lui Dumnezeu, 2 Cronici 36.15-17 (Batjocura)”

Conferinţa pentru familii, Izvorul Vieţii, 24 Februarie 2018

Pilda celor poftiţi la Cină, Luca 14.15-24 (schiţe de predici)

Mai fă un PAS ! Isus Îşi doreşte să stea cu tine, tu îţi doreşti să stai cu EL ?

Pilda celor poftiţi la Cină

Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis : „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu !” Şi Isus i-a răspuns :

„Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi : „Veniţi, căci iată că toate sunt gata.” Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Continue reading „Pilda celor poftiţi la Cină, Luca 14.15-24 (schiţe de predici)”

Conferinţa pentru familii, Izvorul Vieţii, 24 Februarie 2018

Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, Zaharia 4.6

Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, (Zaharia 4.6)Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis : „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel :
„Lucrul acesta nu se va face nici prin
1. putere [ebr. chayil], nici prin
2. tărie, [ebr. koach : abilitate, competenţă, capacitate, pricepere] ci prin
3. Duhul Meu – zice Domnul oştirilor !” (Zaharia 4 : 6). Continue reading „Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, Zaharia 4.6”

Conferinţa pentru familii, Izvorul Vieţii, 24 Februarie 2018

Matei 26.1-5 (III), Cunoaşterea umană (tip după) versus cunoaşterea Divină (dinainte)

Ştiţi că după două zile va fi Paştile ; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

1. Cunoaşterea umană este limitată

Omul cunoaşte doar ziua din calendar (când este data unei sărbători, de exemplu), fără a şti şi ce se va întâmpla în acea zi, dar Dumnezeu cunoaşte totul (şi ce se va întâmpla în acea zi). Şi totul rămâne notat, nu numai ce-a făcut Pilat, sau Irod etc., ci şi ceea ce aleg eu să fac : Continue reading „Matei 26.1-5 (III), Cunoaşterea umană (tip după) versus cunoaşterea Divină (dinainte)”

Conferinţa pentru familii, Izvorul Vieţii, 24 Februarie 2018

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus

„ … Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

Să fie răstignit este o expresie care este folosită pentru prima dată în acest loc, dar ea apare de încă şapte ori : Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus”

Conferinţa pentru familii, Izvorul Vieţii, 24 Februarie 2018

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (I), Comunicarea

Meditaţii mici pentru oameni mari !

După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi : „Ştiţi că după două zile va fi Paştile ; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !”

Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa ; şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.
Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (I), Comunicarea”