197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Corectarea gândirii greşite (Luca 12.13-24)

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.”

„Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?”

Apoi le-a zis : „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta : Continue reading „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Corectarea gândirii greşite (Luca 12.13-24)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Cauza şi efectul ! Amos 3.1-8

Ascultaţi cuvântul acesta, pe care-l rosteşte Domnul împotriva voastră,

  • copii ai lui Israel,
  • împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului ! 

„Eu

  • v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului : de aceea
  • vă voi şi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.”

Continue reading „Cauza şi efectul ! Amos 3.1-8”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Asertivitatea sau Cum trebuie să răspundeţi fiecăruia ? Coloseni 4.2-6, Luca 20.27-40

Cum trebuie să răspund oamenilor diferiţi cu care am de-a face ?

Credincioşilor din Colose, apostolul Pavel le-a scris :

Vorbirea voastră să fie

  • totdeauna cu har,
  • dreasă cu sare, ca
  • să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”.
  • (Coloseni 4 : 2 – 6)

Continue reading „Asertivitatea sau Cum trebuie să răspundeţi fiecăruia ? Coloseni 4.2-6, Luca 20.27-40”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Lumea (Ierihonul) sau Ce văd în spatele aparenţelor ? Iosua 2.1-24

În viaţă putem greşi atunci când privim doar la aparenţe, (de exemplu la sexualitatea greşit direcţionată a unei persoane, care niciodată nu a auzit de Isus), ci să vedem în spatele măştii de păcătuitor, pe doritorul de Isus, pentru a-l putea aduce la Mântuitor !

Un astfel de exemplu îl avem în viaţa Domnului Isus, (descris fiind de apostolul Ioan), în Evanghelia după Ioan 4 : 4- 42. Continue reading „Lumea (Ierihonul) sau Ce văd în spatele aparenţelor ? Iosua 2.1-24”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Jertfirea lui Isaac, (II) Geneza 22.6, 19, Evrei 11.17-19

Testul încrederii în Dumnezeu sau Testul Învierii

Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună …

Avraam s-a întors la slugile sale şi s-au sculat şi au plecat împreună la Beer-Şeba, căci Avraam locuia la Beer-Şeba”. (Geneza 22 : 6, 19) Continue reading „Jertfirea lui Isaac, (II) Geneza 22.6, 19, Evrei 11.17-19”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38

Numai privind viaţa cu ochii Lui Dumnezeu (gândind ca EL), poţi să realizezi că orice lucru rău … îţi face bine !

Chiar şi decesul !

(Un mesaj de mângâiere, de folos la înmormântări)

Evanghelia după Ioan 11 : 20 -28 Continue reading „Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Fapte sau vorbe ? Cu cine mă asemăn, cu Isus, cu Maria sau cu Iuda ? (Ioan 12.1-8)

În Evanghelia după Ioan (capitolul 12 : 3 – 8) scrie că : „Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei ; şi s-a umplut casa de mirosul mirului.

Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis : „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor ?”

Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea. 7 Dar Isus a zis : „Las-o în pace ; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna”. Continue reading „Fapte sau vorbe ? Cu cine mă asemăn, cu Isus, cu Maria sau cu Iuda ? (Ioan 12.1-8)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ (II), Matei 13.45-46

În Evanghelia după Matei în capitolul 13 sunt scrise şapte pilde. Nu toate au şi tâlcuirea … Pilda negustorului poate fi sintetizată astfel : Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor [Isus] care caută mărgăritare frumoase.

Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ [Biserica], se duce [pleacă] de vinde tot ce are [toate lucrurile, Jertfa de pe cruce] şi-l cumpără”. (Matei 13 : 45 – 46). Continue reading „Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ (II), Matei 13.45-46”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Treizeci de arginţi, Exod 21.32, Zaharia 11.12-13, Matei 27.9-10

Preţul Celui preţuit sau : Ce valoare are pentru mine Isus ?

„ … Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin !”. (Romani 9 : 5)

Ce valoare are pentru mine Dumnezeu ? Întrebarea poate părea deplasată, dar pentru cumpărarea Domnului Isus, de fapt chiar s-a stabilit un preţ (cerut însă … după faţa omului) !

Despre Domnul Isus ştim că : „a luat chip de rob” (Filipeni 2 : 7)… şi în momentul vânzării, a fost evaluat exact la preţul unui rob. Continue reading „Treizeci de arginţi, Exod 21.32, Zaharia 11.12-13, Matei 27.9-10”