Nr. 173

Căutarea Lui Dumnezeu, (Ezra 8:22), Nr. 169

Ezra spunea :

Îmi era ruşine să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului :

„Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc”. (Ezra 8 : 22)

Continue reading „Căutarea Lui Dumnezeu, (Ezra 8:22), Nr. 169”

Nr. 173

Bine/cuvânt/are Geneza 48:8-19 (II)

Pentru a avea parte de binecuvântarea Divină trebuie să ţinem cont de :

I. Dumnezeu

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Voi Mă veţi chema şi veţi pleca ; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul … ”. (Ieremia 29 : 11 – 14)

Continue reading „Bine/cuvânt/are Geneza 48:8-19 (II)”

Nr. 173

Vederea duhovnicească, Iosif şi Israel, Geneza 48:8–19

Israel s-a uitat la fiii lui Iosif şi a zis : „Cine sunt aceştia ?” Iosif a răspuns tatălui său : „Sunt fiii mei, pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel a zis : „Apropie-i, te rog, de mine ca să-i binecuvântez.”

Ochii lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, aşa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el ; şi Israel i-a sărutat şi i-a îmbrăţişat.

Israel a zis lui Iosif : „Nu credeam că am să-ţi mai văd faţa, şi iată că Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd şi sămânţa.” Continue reading „Vederea duhovnicească, Iosif şi Israel, Geneza 48:8–19”

Nr. 173

Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu : Isus ! (I Ioan 2:1, I Timotei 2:5-6)

Introducere

Mijlocitor este numit cel ce mijloceşte. A mijloci înseamnă :

A stărui pe lângă cineva în favoarea cuiva ; a interveni, a intermedia. ♦ A pune la cale, a înlesni”. (Dex)

Continue reading „Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu : Isus ! (I Ioan 2:1, I Timotei 2:5-6)”

Nr. 173

42. Isus Mijlocitorul, I Timotei 2:5-6

Istoricul roman Suetonius spune, că un soldat veteran ruga pe Cezar, ca să-i fie martor într-un proces al său. Lui Cezar i-a fost greu să meargă cu el la judecătorie şi voia să trimită pe altul în locul său.

Atunci soldatul desfăcându-şi haina la piept i-a zis : „O Cezar, când viaţa ta era cândva în primejdie, eu n-am pus pe nimeni în locul meu, ci însumi am luptat pentru tine. Iată ranele, pe care le-am primit întru apărarea ta”.

Cezar a roşit şi a plecat îndată la judecătorie pentru a fi martorul veteranului. Aşa ni arată şi Isus ranele Sale pe cruce şi ne strigă prin ele :

Cum, voi nu voiţi să faceţi nimic pentru Mine ? Iată ranele Mele vă spun, ce am făcut Eu pentru voi !

Continue reading „42. Isus Mijlocitorul, I Timotei 2:5-6”

Nr. 173

41. Isus Hristos este Dumnezeu

Napoleon I. marele împărat Franţei pe vremea când era exilat în insula Sfânta Elena, zicea următoarele despre Mântuitorul :

Alexandru cel Mare, Macedonul, cuceritorul al Asiei (356 – 323), Iuliu Cesar, stăpân şi dictator al Romei (100 44 a.H.), Carol cel Mare, regele Franţei şi împărat al Apusului (743 – 814) şi Eu, Napoleon (1804 – 1821), am isbutit să zidim mari împărăţii, dar pe ce se întemeiau toate acestea ? Pe putere.

Isus Hristos singur a întemeiat împărăţia sa pe dragostea şi până azi milioane sunt gata să moară pentru Dânsul. După timp de 18 veacuri, Isus Hristos are şi astăzi aceiaşi putere. El cere un lucru pe care filozoful îl caută în sufletul aproapelui, părintele în copiii săi, bărbatul în femeia sa şi fratele la frate. Isus cere inima omului, şi o cere întreagă.

Și omul se lipeşte cu tot sufletul de împărăţia lui Cristos. Iubirea lui Isus este mai presus de puterile omeneşti. Și aceasta îmi dovedeşte că Isus Hristos este Dumnezeu”.

(Sursa foto : www.ipedia.ro)

Nr. 173

Pilda talanţilor (IV), Matei 25:18-19, 24-25

Pilda talanţilor (IV) sau Tehnicile demonice de manipulare (care în aparenţă par a fi inofensive) …

Cel ce nu primise decât un talant  [Domnul subliniază clar nemulţumirea lui faţă de Stăpân]

s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala … Cel ce nu primise decât un talant 

a venit şi el şi a zis : „Doamne, am ştiut că eşti

  • om aspru, care
  • seceri de unde n-ai semănat şi
  • strângi de unde n-ai vânturat :
  • mi-a fost teamă şi
  • m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ ;

iată-ţi ce este al tău !” (Matei 25 : 18 – 19, 24 – 25).

Continue reading „Pilda talanţilor (IV), Matei 25:18-19, 24-25”

Nr. 173

Lege veşnică (expresia Biblică)

Unde este folosită în Biblie această expresie ? În special în Lege, pentru ca poporul evreu să respecte : 1.  Paştele  :

Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului ; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 17)

Să ţineţi sărbătoarea Azimelor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului ; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 14)


2. Untdelemnul sfânt / curat  :

a). „Aaron şi fiii săi să-l pregătească în Cortul întâlnirii, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii lor şi pe care copiii lui Israel vor trebui s-o ţină”. (Exodul 27 : 21)

b). „Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru care este înaintea mărturiei, în Cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat de seara până dimineaţa în faţa Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Levitic 24 : 3)


3.  Îmbrăcămintea pe care preoţii trebuiau să o poarte în timpul slujbei făcute în Cortul Întâlnirii :

„Aaron şi fiii lui le vor purta când vor intra în Cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în Locaşul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi şi nu vor muri. Aceasta este o lege veşnică pentru Aaron şi pentru urmaşii lui după el”. (Exodul 28 : 43)


4. Preoţia lui Aaaron şi a urmaşilor lui :

Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia va fi a lor printr-o lege veşnică. Astfel să închini pe Aaron şi pe fiii lui în slujba Mea”. (Exodul 29 : 9)


5. Pieptul legănat şi spata :

  1. aduse prin ridicare din berbecul care slujea la închinarea în slujba de preot erau ale preoţilor :Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare; şi, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului”. (Exodul 29 : 28) Era scris şi în Numeri 18 : 8, 19 „Domnul a zis lui Aaron : „Iată, din toate lucrurile pe care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau ţie şi fiilor tăi ca drept al ungerii, printr-o lege veşnică … „Îţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului, copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de neîncălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămânţa ta împreună cu tine”.
  2. din jertfele de mulţumire aduse prin legănare erau ale preoţilor :Căci Eu iau din jertfele de mulţumire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legănat într-o parte şi într-alta, ca dar legănat, şi spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, şi le dau preotului Aaron şi fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor păzi întotdeauna copiii lui Israel”. (Levitic 7 : 34) Găsim notat şi în Numeri 18 : 11 „Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare şi legănându-le într-o parte şi în alta, ţi le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele”.

a). În Levitic 7 : 36 scrie : „Iată ce porunceşte Domnul să le dea copii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii lor”.

b). Levitic 10 : 15 „Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata, adusă ca jertfă prin ridicare, şi pieptul care se leagănă într-o parte şi alta înaintea Domnului ; ele vor fi ale tale şi ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veşnică, aşa cum a poruncit Domnul”.


6. Grăsimea era numai a Domnului (nu aveau voie să consume grăsime şi nici sânge) :

Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui : cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge”. (Levitic 3 : 17)


7. Darul adus ca jertfă de mâncare trebuia să fie consumat de urmaşii lui Aaron : 

Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aaron să mănânce din ea. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului : oricine se va atinge de ele va fi sfinţit”. (Levitic 6 : 18)


8. Darul adus ca jertfă de mâncare la închinarea în slujbă :

Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns în locul lui, să aducă darul acesta ca jertfă de mâncare. Aceasta este o lege veşnică înaintea Domnului : să fie arsă întreagă”. (Levitic 6 : 22)


9. Preoţii nu aveau voie să bea nici vin, nici băutură ameţitoare înainte de-a intra în slujbă : 

Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri …”. (Levitic 10 : 9)


10.  Ziua ispăşirii :

a). „Aceasta să vă fie o lege veşnică : în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru”. (Levitic 16 : 29)

b).Scrie şi în Levitic 16 : 31 şi în versetul 34 : „Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică … „Aceasta să fie pentru voi o lege veşnică: o dată pe an să se facă ispăşire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise, Domnul”.

c).„Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 31)


11. Evreii nu aveau voie să aducă jertfe la idoli  :

„Să nu-şi mai aducă jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veşnică pentru ei şi pentru urmaşii lor”. (Levitic 17 : 7)


12. Nu aveau voie să mănânce din noua recoltă, până nu ÎI aduceau Lui Dumnezeu darul … poruncit :

Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 14)


13. Rusaliile  :

În aceeaşi zi, să vestiţi sărbătoarea şi să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 21)


14. Corturile  :

„În fiecare an să prăznuiţi sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de şapte zile. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi”. (Leviticul 23 : 41)


15. Pâinile pentru punerea înaintea Domnului  :

Pâinile acestea să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui, şi să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică”. (Levitic 24 : 9)


16. Trâmbiţele :

Din trâmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri”. (Numeri 10 : 8)


17.  Leviţii nu aveau voie să deţină moşteniri  :

Ci leviţii să facă slujba Cortului întâlnirii şi să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veşnică printre urmaşii voştri”. (Numeri 18 : 23)


18. Apa de curăţire. Legea pentru cel ce :

  1. strângea cenuşa vacii, (din care se făcea apa de curăţire)  :Cel ce va strânge cenuşa vacii să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veşnică atât pentru copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor”. (Numeri 19 : 10)
  2. stropea pe altul cu apa de curăţire  :Aceasta să fie o lege veşnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţare să-şi spele hainele, şi cel ce se va atinge de apa de curăţare să fie necurat până seara”. (Numeri 19 : 21)

Termenul Lege veşnică mai este folosit în  :

2 Cronici 2 : 4 „Iată, eu înalţ o Casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile de tot de dimineaţă şi de seară în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veşnică pentru Israel”.

Ezechiel 46 : 14 „Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare, în fiecare dimineaţă, a şasea parte dintr-o efă şi a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului ; aceasta este o lege veşnică, pentru totdeauna !