Isus … în Vechiul Testament, Personalitatea Domnului Isus, Isaia 11.1-5, (III)

III. Personalitatea Domnului Isus sau Cum şi-a trăit viaţa Domnul nostru ?

Plăcerea Lui va fi frica de Domnul ;

 • nu va judeca după înfăţişare, nici
 • nu va hotărî după cele auzite, ci
  va judeca pe cei săraci cu dreptate şi
  va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării ;
 • va lovi pământul
  cu toiagul cuvântului Lui, şi
  cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.
  Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, şi credincioşia, brâul mijlocului Său”. (Isaia 11 : 3 – 5)

Continue reading „Isus … în Vechiul Testament, Personalitatea Domnului Isus, Isaia 11.1-5, (III)”

Isus … în Vechiul Testament, Puterea lui Isus, Isaia 11.1-5 (II)

II. Puterea lui Isus (a fost îmbrăcat cu Duhul Lui Dumnezeu). Capacitatea Lui spirituală :

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de

pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de

Domnul”.

(Isaia 11 : 2) Continue reading „Isus … în Vechiul Testament, Puterea lui Isus, Isaia 11.1-5 (II)”

Isus … în Vechiul Testament, Odrasla şi Vlăstarul, Isaia 11.1-5, (I)

Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.
Duhul
1. Domnului Se va odihni peste El, duh
2. de înţelepciune şi
3. de pricepere, duh
4. de sfat şi
5. de tărie, duh
6. de cunoştinţă şi
7. de frică de Domnul.
Continue reading „Isus … în Vechiul Testament, Odrasla şi Vlăstarul, Isaia 11.1-5, (I)”

Voia lui Dumnezeu şi ce consecinţe poate avea neascultarea (Zaharia 7.8-14)

Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel : „Aşa a vorbit Domnul oştirilor : „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.”

Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte.
Continue reading „Voia lui Dumnezeu şi ce consecinţe poate avea neascultarea (Zaharia 7.8-14)”

Gânduri XXXVI, Ioan 5.4, Is. 60.1, 1 Împ. 20.3, Hag. 2.8, Fapte 20.33, 1 Tim. 4.6

1. În perioada Noului Testament :

„ … un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa”. (Ioan 5 : 4)

Atribuţiile lui au fost preluate benevol de binevoitorii care au aceeaşi calificare : tulbură apele vieţii tale !

Dar pe-atunci era altfel, versetul complet fiind astfel : Continue reading „Gânduri XXXVI, Ioan 5.4, Is. 60.1, 1 Împ. 20.3, Hag. 2.8, Fapte 20.33, 1 Tim. 4.6”

Se va lipi, Geneza 2.24

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi [ebr. wə·ḏā·ḇaq] de nevasta sa şi se vor face un singur trup”. (Geneza 2 : 24)

Pentru început vom nota că ebraicul dabaq (a lipi) este folosit de 54 de ori (în Vechiul Testament).

Să observăm câteva forme ale lui : Continue reading „Se va lipi, Geneza 2.24”

Restaurarea sufletului sau Formarea caracterului (Psalmul 23)

O cântare a lui David. Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă ; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el. Continue reading „Restaurarea sufletului sau Formarea caracterului (Psalmul 23)”